Bilim dünyasındaki gelişimin en önemli ön gerekliliklerinden birisinin bilgiye ulaşmak ve paylaşmak olduğu bilinen bir gerçektir. Bu web sayfası, biyoloji bilim dalı ile ilgili olarak ülkemizde günümüze dek gerçekleştirilen kongrelerde sunulan sözlü, poster ve çağrılı sunumları taranabilir ve indirilebilir bir veri tabanında birleştirmeye yönelik olarak hazırlanmıştır. Uzun yıllar sürmesi planlanan ve hiç bitmeyecek bir çalışma olması öngörülen bu projenin, biyoloji ve ilgili bilim dalları ile ilgili tüm kongreleri kapsayacak bir veri bankası olarak işlev görmesi öngörülmektedir. Kullanıcıların verimli biçimde yararlanmaları açısından, sayfada belirlenen hata ya da eksikliklerin proje ekibine iletilmesi rica edilir.
Tarama : Veri tabanında tarama sistemi kullanıcı dostu bir yaklaşım ile hazırlanmaya çalışılmıştır. Veri tabanında yapılacak tarama, pencerelere girilen tüm parametreler birlikte değerlendirilerek gerçekleştirilmektedir. Örneğin sadece yazar adı ile gerçekleştirilecek bir tarama o yazarın veri tabanında kayıtlı tüm çalışmalarını seçecektir. Yazar adı ve yıl parametreleri ile gerçekleştirilecek tarama ise o yazarın sadece bahsedilen yılda veri tabanında kayıtlı çalışmalarını seçecektir.
Kongreler İlk aşamada projeye 26 bilimsel toplantı serisi dahil edilmiş olup, kullanıcılardan gelecek öneriler ile bu sayının çok fazla artacağı umulmaktadır.
Konu Başlıkları Veri tabanı son birkaç Ulusal Biyoloji Kongresi’nde kullanılan ve aşağıda sunulan konu başlıklarına göre düzenlenmiştir. İstenirse konu başlıkları kullanılarak tarama yapılabilir.
 

BİY         Biyokimya ve Biyofizik

BİY-1    Biyoanaliz

BİY-2    Biyofizik

BİY-3    Biyokimya

BİY-4    Biyomoleküller

BİY-5    Enzimoloji

BİY-6    Hücre Zarı ve Lipozomlar

BİY-7    Radyasyon Biyofiziği

BİY-8    Toksikoloji

BB        Bitki Biyolojisi

BB-1     Bitki Coğrafyası

BB-2     Bitki Embriyolojisi ve Gelişim

BB-3     Bitki Fizyolojisi

BB-4     Bitki Histolojisi ve Sitolojisi

BB-5     Bitki Islahı ve Genetiği

BB-6     Bitki Morfolojisi ve Anatomisi

BB-7     Bitki Patolojisi

BB-8     Briyoloji

BB-9     Etnobotanik

BB-10    Palinoloji

BB-11    Sistematik Botanik

B          Biyoteknoloji

B-1       Bitki Biyoteknolojisi

B-2       Biyoinformatik

B-3       Biyolojik Modelleme

B-4       Biyomalzeme

B-5       Biyomühendislik

B-6       Biyoreaktör

B-7       Biyosensör

B-8       Çevre Biyoteknolojisi

B-9       Endüstriyel Biyoteknoloji

B-10     Genomiks

B-11     Mikrobiyal Biyoteknoloji

B-12     Nanoteknoloji

B-13     Protein Mühendisliği

B-14     Proteomiks 

ÇB        Çevre Biyolojisi

ÇB-1     Çevre Kirliliği

ÇB-2     Ekoloji

ÇB-3     Ekomorfoloji

ÇB-4     Ekotoksikoloji

ÇB-5     Koruma Biyolojisi

 

 

 

HB        Hayvan Biyolojisi
HB-1     Entomoloji
HB-2     Hayvan Coğrafyası
HB-3     Hayvan Embriyolojisi ve Gelişimi
HB-4     Hayvan Fizyolojisi
HB-5     Hayvan Histolojisi ve Sitolojisi
HB-6     Hayvan Patolojisi
HB-7     Hayvanların Anatomisi
HB-8     Hayvanların Üremesi
HB-9     Herpetoloji
HB-10    Memeliler
HB-11    Nörofizyoloji
HB-12    Ornitoloji
HB-13    Sistematik Zooloji
H         Hidrobiyoloji
H-1       Algler
H-2       Biyolojik Oşinografi
H-3       Deniz Biyolojisi
H-4       İhtiyoloji
H-5       Limnoloji
M          Mikrobiyoloji
M-1       Bakteriyoloji
M-2       İmmünoloji
M-3       Likenoloji
M-4       Mikoloji
M-5       Mikrobiyal Çeşitlilik
M-6       Viroloji
MBG      Moleküler Biyoloji ve Genetik
MBG-1   Bitki Moleküler Genetiği
MBG-2   Genetik Mühendisliği
MBG-3   Hayvan Moleküler Genetiği
MBG-4   Kanser Moleküler Biyolojisi
MBG-5   Mikrobiyal Genetik
MBG-6   Sitogenetik
PB        Populasyon Biyolojisi
PB-1     Astrobiyoloji
PB-2     Epidemiyoloji
PB-3     Etoloji
PB-4     Evrim
PB-5     Paleontoloji
PB-6     Parazitoloji
PB-7     Populasyon Genetiği
BE        Biyoloji Eğitimi
BE-1     Biyoloji Eğitimi