173 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Ersan Bektaş , Mustafa Cüce , Atalay SökmenBO.anatolica , in vitro , olgun tohumOrchis anatolica’nın in vitro ÜretimiOrchis anatolica’nın in vitro Üretimi
2Ahmet Çabuk , Serap Gedikli , Pınar Aytar , Meltem ÇelikdemirBFungal biyosorbent , boyarmadde giderimi , biyosorbent modifikasyonu , protonlanmışbiyosorbentKimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Fungal Biyosorbentle ReaktifTekstil Boyarmaddelerinden Renk GiderimiKimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Fungal Biyosorbentle ReaktifTekstil Boyarmaddelerinden Renk Giderimi
3Alev Sezen , Meryem Şengül Köseoğlu , Ömer Faruk AlgurBNBRIB-BPB besiyeri , TCP , fosfat çözen bakterilerİnorganik Fosfatın (tri kalsiyum fosfat) Mikrobiyal YollaÇözünmesinde Etkili Mikroorganizmaların Kalitatif Belirlenmesiİnorganik Fosfatın (tri kalsiyum fosfat) Mikrobiyal YollaÇözünmesinde Etkili Mikroorganizmaların Kalitatif Belirlenmesi
4Ali Osman Adıgüzel , Hasan Fideli , Münir TuncerBRenk giderimi , Bacteria , tekstil boyası , aerobik.Yaygın Kullanımı Olan Bazı Tekstil Boyalarının Aerobik RenkGiderimlerinde Kullanılabilecek Bakterilerin TaranmasıYaygın Kullanımı Olan Bazı Tekstil Boyalarının Aerobik RenkGiderimlerinde Kullanılabilecek Bakterilerin Taranması
5Arda Acemi , Ruhiye Kıran , Fazıl ÖzenBAmsonia orientalis , Apocynaceae , in vitro köklendirme , IAA , IBAMavi Yıldız (Amsonia orientalis)’ın in vitro ÇoğaltımındaFarklı IAA ve IBA KonsantrasyonlarınınKök Gelişimi Üzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıMavi Yıldız (Amsonia orientalis)’ın in vitro ÇoğaltımındaFarklı IAA ve IBA KonsantrasyonlarınınKök Gelişimi Üzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
6Arda Acemi , Fazıl Özen , Ruhiye KıranBAmsonia orientalis , Apocynaceae , nodal eksplant , in vitro çoğaltım , bitkibüyüme düzenleyicileriTürkiyeBazı Bitki Büyüme DüzenleyicilerininAmsonia orientalis (Apocynaceae)’inin vitro Çoğaltımında Sürgün GelişimiÜzerine Olan Etkilerinin AraştırılmasıBazı Bitki Büyüme DüzenleyicilerininAmsonia orientalis (Apocynaceae)’inin vitro Çoğaltımında Sürgün GelişimiÜzerine Olan Etkilerinin Araştırılması
7Aycan Aşık , Dilşat Nigar Çolak , Ali Osman BeldüzBCaCO3 , karbonik anhidraz , 16S RdnaKireçli Toprak Numunesi Bakteri İzolatlarındaKarbonik Anhidraz Aktivitesi TaramasıKireçli Toprak Numunesi Bakteri İzolatlarındaKarbonik Anhidraz Aktivitesi Taraması
8Aylin M Deliormanlı , Xin Liu ,Mohamed N.RahamanBBioactive glass , robocasting , scaffolds , subcutaneous implantation , biomedicalapplications.in vivo Evaluation of Borate Bioactive Glass Scaffolds In A RatSubcutaneous Implantation Modelin vivo Evaluation of Borate Bioactive Glass Scaffolds In A RatSubcutaneous Implantation Model
9Behcet İnal , Mehmet Karaca , Adnan Aydın ,A. Gül İnceBMoleküler sistematik , Filogenetik , Biyoinformatik , Subtitüsyon , ITSDeğişik Biyoinformatik Araçlar Kullanılarak ITS1, ITS2 GenBölgelerine Ait Subtitüsyon Modellerinin Ortaya KonulmasıDeğişik Biyoinformatik Araçlar Kullanılarak ITS1, ITS2 GenBölgelerine Ait Subtitüsyon Modellerinin Ortaya Konulması
10Berna Baş , Tarık Yonucuoğlu , Murat Karakuş , Yusuf ZeynalovBselaginella , in vitro gelişim , sürgün oluşumu , hormon , doku kültürüKinetin ve Indol-3-Asetik Asit Hormonlarının in vitro’daSelaginella Sp.’nin Sürgün ve Yaprak Oluşumuna EtkisiKinetin ve Indol-3-Asetik Asit Hormonlarının in vitro’daSelaginella Sp.’nin Sürgün ve Yaprak Oluşumuna Etkisi
11Bilal BalkanBCatabolite repression , SSF , glucose , α-amylaseThe Effects of Different Grain Brans Used as Substrates onResistance to Catabolite Repression in SSF ProcessThe Effects of Different Grain Brans Used as Substrates onResistance to Catabolite Repression in SSF Process
12Burçin Saygılı , Didem Eroğlu Bayrak , Ezgi Tunç , Caner Vural , Güven ÖzdemirBAsenaften , biyoparçalama , HPLC , aktif çamur , hidrokarbon , PAHPetrokimya Endüstrisi Atık Su Arıtım Tesisinden AsenaftenBiyoparçalama Yeteneğindeki Mikroorganizmaların İzolasyonu veEtkinlik ÖlçümüPetrokimya Endüstrisi Atık Su Arıtım Tesisinden AsenaftenBiyoparçalama Yeteneğindeki Mikroorganizmaların İzolasyonu veEtkinlik Ölçümü
13Burcu Çetin , Canan Demir , Melise DumanBOriganum majorana , micropropagation , plant tissue culture , MS , IBA , NAA , BAP.Multiple Shoot Formation from DifferentExplants of Origanum majoranaMultiple Shoot Formation from DifferentExplants of Origanum majorana
14Burcu ÇETİN , Hazel EREN , Dilek OSKAYBEndemik , Erodium somanum (H. Peşmen) , in vitro çoğaltım , Murashige veSkoog ortamı , BAP , IBA , NAA , KIN.Endemik ve Tehlike Altında Olan Erodium somanumBitkisinin in vitro MikroçoğaltımıEndemik ve Tehlike Altında Olan Erodium somanumBitkisinin in vitro Mikroçoğaltımı
15Canan Sevimli–Gür , Sultan Gülce–İz , Ayşe Nalbantsoy ,Ebru Manav , Sevde HatipoğluBSpirulina , fikosiyanin , izolasyon , antikanser , MTT , invasivspirulina ekstresi ve fikosiyaninin çeşitli kanser hücreleri üzerinesitotoksik ve anti invaziv etkisispirulina ekstresi ve fikosiyaninin çeşitli kanser hücreleri üzerinesitotoksik ve anti invaziv etkisi
16Canan Usta , Semine Türkmen ElalmışBCladophyta , patojenik bakteri , antibakteriyal aktiviteYeşilırmak (Tokat) Nehri’nden İzole Edilmiş Bazı CladophoraTürlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin AraştırılmasıYeşilırmak (Tokat) Nehri’nden İzole Edilmiş Bazı CladophoraTürlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması
17Ebru Tekin , Arife Candaş Adıgüzel Zengin , Gökhan Zengin , Mustafa AteşBModerately halophilic bacteria , halotolerant bacteria , keratinase , collagenase , elastase ,dehairing , leather industry.Determination of Protease Producing Potentials of ModeratelyHalophilic and Halotolerant Bacterial Isolates for Leather IndustryDetermination of Protease Producing Potentials of ModeratelyHalophilic and Halotolerant Bacterial Isolates for Leather Industry
18Cansu Bayburt , Ayşe Betül Karaduman , Mustafa YamaçBBasidiomycetes , boya giderimi , ligninolitik enzim , Polyporus arcularius.Polyporus arcularius Tarafından LigninolitikEnzimlerin Üretimi ve Boya Renk GiderimiPolyporus arcularius Tarafından LigninolitikEnzimlerin Üretimi ve Boya Renk Giderimi
19Cansu Filik İşçen ,Burcu Akçal , Semra İlhanBRemazol Red 3BS , renk giderimi , yukarı akışlı anaerobik dolgulu yatakreaktör , sürekli karıştırmalı tank reaktörRemazol Red 3BS Boyasının Anaerobik-AerobikArdışık Sistemlerde ArıtımıRemazol Red 3BS Boyasının Anaerobik-AerobikArdışık Sistemlerde Arıtımı
20Cansu Sürücü , Hatice Çölgeçen , Serdar Makbul , Kamil CoşkunçelebiBScorzonera , S. ahmet-duranii , Organogenez , AsteraceaeTürkiye Endemiği Scorzonera ahmet-duranii’de OrganogenezTürkiye Endemiği Scorzonera ahmet-duranii’de Organogenez
21Cemil İşlek , A.Sülün Üstün , Esra KoçBKapsaisin , metil jasmonat , tutuklama , Capsicum annuum L. , bitki dokukültürü , SolanaceaeSerbest ve Tutuklanmış Biber Hücre Süspansiyon KültürlerindeKapsaisin Üretimi Üzerine Metil Jasmonat’ın EtkisiSerbest ve Tutuklanmış Biber Hücre Süspansiyon KültürlerindeKapsaisin Üretimi Üzerine Metil Jasmonat’ın Etkisi
22Cengiz Çorbacı , Füsun B. Uçar , H. Tansel YalçınBDebaryomyces hansenii , killer toksin , üretimDebaryomyces hansenii Strainlerinde Killer Toksin ÜretimininOptimizasyonuDebaryomyces hansenii Strainlerinde Killer Toksin ÜretimininOptimizasyonu
23Çiğdem Işıkalan , Pınar Karakuş , İbrahim Selçuk KuruBHypericum spectabile , in vitro , in vivo , yağ asidiin vitro ve in vivo Koşullarda YetiştirilenHypericum spectabile’de Yağ Asidi İçeriğinin Karşılaştırılmasıin vitro ve in vivo Koşullarda YetiştirilenHypericum spectabile’de Yağ Asidi İçeriğinin Karşılaştırılması
24Cihan Darcan , Necip Atar , Önder İdil , Burçin Nilay Yener , Berat Onur Atalar , Zafer ÜstündağBAg nanopartikül , kataliz , ‘’green’’sentez , Bacillus cereusBacillus cereus Hücresiz Ekstraktı KullanılarakGümüş Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi veKatalizör Olarak KullanılmasıBacillus cereus Hücresiz Ekstraktı KullanılarakGümüş Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi veKatalizör Olarak Kullanılması
25Coşkun KöseBSerpula lacrymans , oksalik asit üretimi , ağırlık kaybı , direnç kaybı , bakırtoleransıSerpula lacrymans (Kuru Çürüklük Mantarı) Etkisi SonucuOdunda Meydana Gelen Çürüklük, Oksalik Asit Üretimi ve BakırToleransının İncelenmesSerpula lacrymans (Kuru Çürüklük Mantarı) Etkisi SonucuOdunda Meydana Gelen Çürüklük, Oksalik Asit Üretimi ve BakırToleransının İncelenmes
26Daryoush Majidi , Nilüfer AksözBBeyaz-çürükçül , Fenol oksidazlar , Funalia trogii , Optimizasyon , TirosinazFunalia trogii Fungus Kültürlerinde Tirosinaz EnzimiSentezinin OptimizasyonuFunalia trogii Fungus Kültürlerinde Tirosinaz EnzimiSentezinin Optimizasyonu
27Daryoush Majidi , Nilüfer AksözBBentonit , Beyaz-çürükçül , Funalia trogii , İmmobilizasyon , Lowry , Optimizasyon ,Tirosinaz , TutuklamaOptimize Koşullarda, Funalia trogii Fungusu Kültürlerinden,Elde Edilen Tirosinaz Enziminin Dayanıklılığın Saptanması veBentonit Üzerinde TutuklanmasıOptimize Koşullarda, Funalia trogii Fungusu Kültürlerinden,Elde Edilen Tirosinaz Enziminin Dayanıklılığın Saptanması veBentonit Üzerinde Tutuklanması
28Deniz Tanrısever , Hatice Korkmaz GüvenmezBAsido-termofil-termostabil Lipaz , Bacillus subtilis TKL-25Bacillus subtilis’ten Termostabil Lipaz Üretimi ve KarakterizasyonuBacillus subtilis’ten Termostabil Lipaz Üretimi ve Karakterizasyonu
29Derya Doğanay , Binnur Meriçli Yapıcı , Işıl Meydani , Sadi Turgut BilgiBBiyosid , Alkalifilik Bakteri , Kıl Giderme , Kireçlik , Hidrolitik EnzimBazı Ticari Biyosidlerin Kıl Giderme ve Kireçlik Basamağındanİzole Edilen Alkalifilik Bakteriler Üzerine Etkinliğinin BelirlenmesiBazı Ticari Biyosidlerin Kıl Giderme ve Kireçlik Basamağındanİzole Edilen Alkalifilik Bakteriler Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi
30Eyüp Başaran , Derya İşler , Ayşegül Karaküçük-İyidoğan , Müge Peltek , Emine Elçin ,Oruç-Emre , Sevinç Mutaf , İbrahim Halil Kılıç , Ayşe Küpelikılınç , Mehmet ÖzaslanB1 ,3 ,4-Tiyadiazol , 1 ,2 ,4-Triazol-3-tiyon , 1 ,3 ,4-Oksadiazol , AntibakteriyelBazı, Yeni 1,2,4-triazol-3-tiyon, 1,3,4- tiyadiazol ve 1,3,4-oksadiazolTürevli Bileşiklerin Antibakteriyel AktiviteleriBazı, Yeni 1,2,4-triazol-3-tiyon, 1,3,4- tiyadiazol ve 1,3,4-oksadiazolTürevli Bileşiklerin Antibakteriyel Aktiviteleri
31Derya Önal Darilmaz , Yavuz Beyatli , Zehra Nur YüksekdağBDairy propionibacteria; Probiotics; antibiotics , antibacterial activity , Turkish cheeses ,low pH and bile saltsDetermination Some Probiotic Properties of DairyPropionic Acid Bacteria Strains Isolated from Turkish TraditionalHome-Made CheesesDetermination Some Probiotic Properties of DairyPropionic Acid Bacteria Strains Isolated from Turkish TraditionalHome-Made Cheeses
32Didem Eroğlu Bayrak , Burçin Saygılı , Ezgi Tunç ,Caner Vural , Güven ÖzdemirBantrasen ,biyodegradasyon ,HPLC ,poliaromatik ,aktif çamurpetrokimya atık suyunda antrasen’in biyodegradasyonupetrokimya atık suyunda antrasen’in biyodegradasyonu
33Didem Işık Karagöz , İbrahim Halil Kılıç , Ahmet Çakmak , Bektaş Tepe ,Mehmet Tahir Hüsunet , Mustafa Çilkız , Hasan Akgül , Mehmet Özaslan , Şeyda BerkBP.khinjuk , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK ,AntioksidanPistacia khinjuk Bitkisinin Olgun Ve Ham PerikarplarınınFitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA KoruyucuAktivitesinin BelirlenmesiPistacia khinjuk Bitkisinin Olgun Ve Ham PerikarplarınınFitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA KoruyucuAktivitesinin Belirlenmesi
34Dilek Arık , Cemil İşlek , Esra Koç , A. Sülün ÜstünBkapsaisin , spermin , bitki hücre süspansiyon kültürü , Capsicum annuum L.Spermin’in Biber Hücre Süspansiyon Kültüründe KapsaisinBirikimine EtkisiSpermin’in Biber Hücre Süspansiyon Kültüründe KapsaisinBirikimine Etkisi
35Dilşat Nigar Çolak , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBAcidithiobacillus , Acidiphilum , Leptospirillum , asidofilik , iroGümüşhane Zigana Bölgesinde, Düşük Asiditeye Sahip SulardaBiyo-Madencilikte Kullanılan Mikroorganizmaların BelirlenmesiGümüşhane Zigana Bölgesinde, Düşük Asiditeye Sahip SulardaBiyo-Madencilikte Kullanılan Mikroorganizmaların Belirlenmesi
36Eda Dalyan , Bayram Yüksel , Muammer ÜnalBTürler arası hibridizasyon , mikroarray , Arabidopsis , Brassica , BLASTNTürler Arası Gen Ekspresyon Profilleme ÇalışmalarınınKullanılabilirliğinin, Arabidopsis ve Brassica Türleri ÖznelindeBiyoinformatik Yaklaşımlarla İrdelenmesiTürler Arası Gen Ekspresyon Profilleme ÇalışmalarınınKullanılabilirliğinin, Arabidopsis ve Brassica Türleri ÖznelindeBiyoinformatik Yaklaşımlarla İrdelenmesi
37Fatma Mutlu , Sibel Kahraman , Elif ApohanBKadmiyum , poliaminler , lakkaz , beyaz çürükçül fungusKadmiyum Stresi AltındakiTrametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii’dePoliamin ve Lakkaz ÜretimiKadmiyum Stresi AltındakiTrametes (Coriolus) versicolor ve Funalia trogii’dePoliamin ve Lakkaz Üretimi
38Emel Aytan , Aslı Giray Kurt , Sibel Selçuk , Özgür YılmazBVitreoscilla hemoglobini , Erwinia herbicola , A vitaminiVitreoscilla Hemoglobin Ekspresyonu Yapan Rekombinant ErwiniaHerbicola’da A Vitamini ÜretimiVitreoscilla Hemoglobin Ekspresyonu Yapan Rekombinant ErwiniaHerbicola’da A Vitamini Üretimi
39Deniz Kurt , Kültiğin Çavuşoğlu , Emine Yalçın , Figen Çiçek , Güray Demirtaş , Birgül GürB1 ,4 Dioksan , Fizyoloji , Genotoksisite , Allium cepa1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök UcuHücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması1,4 Dioxane’nın Allium cepa L.(Amaryllidaceae) Kök UcuHücrelerinde Toksik Etkilerinin Araştırılması
40Emre Birhanlı , Özfer YeşiladaBBeyaz Çürükçül Fungus , Funalia trogii , Lakkaz , İndükleyici MaddeFunalia trogii’nin lakkaz Üretim Potansiyelininİndükleyicilerle ArttırılmasıFunalia trogii’nin lakkaz Üretim Potansiyelininİndükleyicilerle Arttırılması
41Engin TİLKAT , Yusuf ERSALI , Ayşe HOŞER , Veysel SÜZERER ,Emine AYAZ TİLKAT , Hülya AKDEMİR , Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİ ,Hakan YILDIRIM , Ahmet ONAYBPistacia , Anaç , Mikroçoğaltım.Antepfıstığı anaçlarının(Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistaciapaleastina) in vitro mikroçoğaltılmasıAntepfıstığı anaçlarının(Pistacia terebinthus, Pistacia vera, Pistacia khinjuk ve Pistaciapaleastina) in vitro mikroçoğaltılması
42Engin TİLKAT , Ahmet ONAY , Emine AYAZ TİLKAT ,Hakan YILDIRIM , Yelda ÖZDEN ÇİFTÇİBAntepfıstığı , Fidan , Anaç , Klonal ÇoğaltımAntepfıstığı Anaçları’nın Klonal ÇoğaltımıAntepfıstığı Anaçları’nın Klonal Çoğaltımı
43Esin Poyrazoğlu Çoban , Halil BıyıkBBakteriyal selüloz , patojen mikroorganizma , sargı beziBakteriyal Selüloz Filmlerinin Bazı PatojenMikroorganizmalar Üzerine EtkisiBakteriyal Selüloz Filmlerinin Bazı PatojenMikroorganizmalar Üzerine Etkisi
44Rağbet Ezgi Duran , Yasemin Coşkun , Tunhan Demirci , Çiğdem SavaşkanBMakarnalık buğday , bitki rejenerasyonu , L-alanin , L-glutaminL-alanin ve L-glutamin Amino Asitlerinin ‘Ç-1252’MakarnalıkBuğday Çeşidinin Rejenerasyon Kabiliyetine EtkisiL-alanin ve L-glutamin Amino Asitlerinin ‘Ç-1252’MakarnalıkBuğday Çeşidinin Rejenerasyon Kabiliyetine Etkisi
45Rağbet Ezgi Duran , Çiğdem SavaşkanBMakarnalık buğday , soğuk ön işlem , anter cevabı , kallus oluşumuSoğuk Ön İşlem Uygulamasınının Makarnalık BuğdayGenotiplerinde Androgenesis Üzerine EtkisiSoğuk Ön İşlem Uygulamasınının Makarnalık BuğdayGenotiplerinde Androgenesis Üzerine Etkisi
46Ezgi Tunç , Didem Eroğlu Bayrak , Caner Vural , Burçin Saygılı ,Güven ÖzdemirBBiyodegradasyon , HPLC , piren , poliaromatik , aktif çamurPetrokimya Endüstrisi Atık SularındaBulunan Piren BiyodegradasyonuPetrokimya Endüstrisi Atık SularındaBulunan Piren Biyodegradasyonu
47S. İpek Acar , Fadime Kıran , Harun Önlü , Zhanatgul Sakyp , Özlem OsmanağaoğluBProbiyotikler , risk faktörleri , sepsisKlinik Uygulamalarda Probiyotik Kullanımına Ait RisklerKlinik Uygulamalarda Probiyotik Kullanımına Ait Riskler
48Fatih Sezer , Aslıhan Özbilen , Şebnem Güneş , Nebahat Özcan ,Didem Türe , Ertuğrul Konuk , Kemal Melik TaşkınBKeten , mikroRNA , EST , biyoinformatikKeten (Linum usitatissimum) EST Veritabanlarında KorunmuşMikrorna ve Hedef Genlerinin Biyoinformatik Olarak BelirlenmesiKeten (Linum usitatissimum) EST Veritabanlarında KorunmuşMikrorna ve Hedef Genlerinin Biyoinformatik Olarak Belirlenmesi
49Fazıl Özen , Ruhiye Kıran , Arda AcemiBAmsonia orientalis , Apocynaceae , yaprak eksplantı , kallogenezMavi Yıldız’ın in vitro Sürgünlerden Elde EdilenYapraklar Kullanılarak MikroçoğaltımıMavi Yıldız’ın in vitro Sürgünlerden Elde EdilenYapraklar Kullanılarak Mikroçoğaltımı
50Fazıl Özen , Ruhiye Kıran , Arda AcemiBArum italicum , yaprak-yaprak sapı eksplantı , , 2 ,4-D , NAA , BAP.Tıbbi Önemi Olan ve Gıda Olarak Kullanılan Arum italicum(Yılan yastığı) ’un Yaprak ve Yaprak SapıEksplantlarından İndirekt Sürgün RejenerasyonuTıbbi Önemi Olan ve Gıda Olarak Kullanılan Arum italicum(Yılan yastığı) ’un Yaprak ve Yaprak SapıEksplantlarından İndirekt Sürgün Rejenerasyonu
51Ferhat ŞİRİNYILDIZ , İhsan YAŞABAtık Mantar Kompostu , Agaricus bisporus , Lignoselülozik Enzimler , LakkazAgaricus bisporus Atık Mantar Kompostunun Lignoselülozik EnzimKaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin AraştırılmasıAgaricus bisporus Atık Mantar Kompostunun Lignoselülozik EnzimKaynağı Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması
52Fethiye Ferda Yılmaz , Zeliha Demirel , Ebru Tekin , Özge Kahraman , Ülkü Karabay-Yavaşoglu , Güven Özdemir , Meltem Conk DalayBCyanobacteria , antinociceptive activity , acute toxicity , extract , OscillatoriaAntinociceptive Activity and Acute Toxicity of Oscillatoria amphibiaAntinociceptive Activity and Acute Toxicity of Oscillatoria amphibia
53Figen Çiçek , Emine Yalçın , Kültiğin ÇavuşoğluBFusarium semitectum , Fusarium culmorum , Fusarium proliferatum , biyodizelFungal Lipid Üretiminde Optimizasyon ve Biyodizel ÜretimiFungal Lipid Üretiminde Optimizasyon ve Biyodizel Üretimi
54Figen Çiçek , Emine Yalçın , Birgül Gür , Kültiğin Çavuşoğlu , Melek AydoğanBSiklodekstrin , hiperkolestrolemi , poli (laktid-ko-glikolid)Siklodekstrin Tutuklu Poli (laktid-ko-glikolid) MikrokürelerininKolesterol Gideriminde KullanılabilirliğiSiklodekstrin Tutuklu Poli (laktid-ko-glikolid) MikrokürelerininKolesterol Gideriminde Kullanılabilirliği
55Filiz Boran , Demet Doğan , Sibel Kahraman , Özfer YeşiladaBP. ostreatus , boyarmadde giderimi , tekstil boyasıYeni İzole Edilmiş Pleurotus ostreatus’un Boyarmadde GiderimKapasitesinin SaptanmasıYeni İzole Edilmiş Pleurotus ostreatus’un Boyarmadde GiderimKapasitesinin Saptanması
56Ömer Faruk Algur , Tülay Ergön , Gamze Baltacı Kadıoğlu ,Özlem Gür , Serkan Örtücü , Ali AslanBAsit hidrolizi , maya ekstraktı , Umbilicaria vellea , Ramalina polymorphaUmbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha TürlerindenElde Edilen Asit Hidrolizatının BazıMikrofungusların Biyomas Verimine EtkileriUmbilicaria vellea ve Ramalina polymorpha TürlerindenElde Edilen Asit Hidrolizatının BazıMikrofungusların Biyomas Verimine Etkileri
57Gamze Sümbül Akar , Mediha Ece Karadöl , Esin Poyrazoğlu Çoban , Halil BıyıkBBakteriyal selüloz , nanomateryal , asetik asit bakterileriBiyouyumlu NanomateryalBiyouyumlu Nanomateryal
58Gönül GÜVEN , Taner ÖZYURT , Esra ALPÖZEN , Ali ÜREN , İhsan YAŞABMicroarrays technology , GMO , DNA-chipsProduction Technology of DNA-Microarray ChipsProduction Technology of DNA-Microarray Chips
59Gözde Aslan , Ali Özmen , Mesut KırmacıBBiryofit , karayosunu , ciğerotu , sekonder metabolit , tedaviBiryofitlerin Kimyasal İçerikleri ve Tıbbi ÖnemiBiryofitlerin Kimyasal İçerikleri ve Tıbbi Önemi
60Gözde Aslan , Ali Özmen , Mesut KırmacıBBiryofit , karayosunu , ciğerotu , sekonder metabolit , tedaviBiryofitlerin Kimyasal İçerikleri ve Tıbbi ÖnemiBiryofitlerin Kimyasal İçerikleri ve Tıbbi Önemi
61Hande Turancı , Dilek AsmaBMelanin , Radyotrofik Fungus , Alternaria alternata , UVCUV C’nin Alternaria alternata’nın Üreme veMelanin Üretimi Üzerine Etkilerinin BelirlenmesiUV C’nin Alternaria alternata’nın Üreme veMelanin Üretimi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi
62Harun Önlü , Fadime Kıran , B. Hande Maden , Özlem OsmanağaoğluBLaktik asit bakterisi , antifungal aktivite , bakteriyosinİnsan Kaynaklı Bazı Laktik Asit Bakterilerinin AntifungalAktivitesinin Belirlenmesiİnsan Kaynaklı Bazı Laktik Asit Bakterilerinin AntifungalAktivitesinin Belirlenmesi
63Hatice Demiray , Aylin Dereboylu , Işın Yazıcı , Serdar Şenol , Ademi Pirhan , Simay BildikBCycas revoluta , Odontoglossum grande , Araucaria heterophylla ,mikropropagasyonDoku Kültürü Yöntemiyle Cycas revoluta, Araucaria heterophylla veOdontoglossum grande Türlerinin MikroçoğaltımıDoku Kültürü Yöntemiyle Cycas revoluta, Araucaria heterophylla veOdontoglossum grande Türlerinin Mikroçoğaltımı
64Bektaş Tepe , İbrahim Halil Kılıç , Mehmet Özaslan , Didem Işık Karagöz , Çağla BozkurtGüzel , Mustafa Çilkız , Mehmet Tahir Hüsunet , Seda Çevikbaş , Meltem Koruk , Hasan AkgülBP.terebinthus , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK ,AntioksidanPistacia terebinthus Bitkisinin Meyve Perikarpının Fitokimyasalİçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu AktivitesininBelirlenmesiPistacia terebinthus Bitkisinin Meyve Perikarpının Fitokimyasalİçeriği, Antimikrobiyal, Antioksidan ve DNA Koruyucu AktivitesininBelirlenmesi
65İbrahim Halil Kılıç , Bektaş Tepe , Çağla Bozkurt Güzel , Didem Işık Karagöz ,Mehmet Özaslan , Meltem Koruk , Mustafa Çilkız , Mehmet Tahir HüsuneBP.vera , Plasmid , HPLC-DAD , Kombucha , MİK , AntioksidanKombucha Mantarıyla Çay ve Pistacia vera Bitkisinin Olgun veHam Perikarplarının Fitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal,Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitesinin BelirlenmesiKombucha Mantarıyla Çay ve Pistacia vera Bitkisinin Olgun veHam Perikarplarının Fitokimyasal İçeriği, Antimikrobiyal,Antioksidan ve DNA Koruyucu Aktivitesinin Belirlenmesi
66Tülay Turgut Genç , İlknur Nezahat ÇıldırBMetschnikowia pulcherrima , azot , pulcherriminMetschnikowia pulcherrima Maya Türünde AzotunPulcherrimin Pigment Sentezine EtkisiMetschnikowia pulcherrima Maya Türünde AzotunPulcherrimin Pigment Sentezine Etkisi
67İnci Suna HÜRTAŞ , Burhan ARIKANBBacillus sp. , nötral CMCaz , halofil , termofil , İndüklenebilirDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. Suşundan EDTA, Tween-20ve NaCl ile İndüklenen Nötral CMCaz Enziminin KısmiSaflaştırılması ve KarakterizasyonuDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. Suşundan EDTA, Tween-20ve NaCl ile İndüklenen Nötral CMCaz Enziminin KısmiSaflaştırılması ve Karakterizasyonu
68Kadriye ÖZCAN , Semiha Çetinel-Aksoy , Şaban Orçun KALKAN , Ataç UZEL , Erdal BEDİRBAktinomiset , MIC , antimikrobiyal aktivite , kloramfenikol , Van gölüVan Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve SaflaştırılmasıVan Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve Saflaştırılması
69Fadime Özdemir Koçak , Elif Çil , Kamil IşıkB16S rRNA , gyrB , rpoB , NCBI , depozit işlemleriFarklı Gen Bölgelerinin Analizi ve Gen Bankalarına Depozit İşlemiFarklı Gen Bölgelerinin Analizi ve Gen Bankalarına Depozit İşlemi
70Kübra Almacıoğlu , Fadime Kıran , Harun Önlü , Erol Karataş , Özlem OsmanağaoğluBLaktik asit bakterileri , probiyotik , ekzopolisakkaritProbiyotik Özellik Gösteren Bazı Laktik Asit BakterilerindeEkzopolisakkarit Miktarının Tespiti İçin Uygun İzolasyonYönteminin BelirlenmesiProbiyotik Özellik Gösteren Bazı Laktik Asit BakterilerindeEkzopolisakkarit Miktarının Tespiti İçin Uygun İzolasyonYönteminin Belirlenmesi
71Kutsal Kesici , Doğuş Zeren , Atakan Sukatar , Mustafa GüdenBFrüstül , Ege Denizi , Polimerik malzemeEge Denizinden İzole Edilen Achnantes taeniata’danFrüstül Eldesi ve Katkı Malzemesi Olarak KullanımıEge Denizinden İzole Edilen Achnantes taeniata’danFrüstül Eldesi ve Katkı Malzemesi Olarak Kullanımı
72Mehmet Nuri Aydoğan , Zeynep Çınar , Serkan Örtücü , Özden Canlı , Murat Özdal ,BDut atığı , Hidrolizasyon , DNS metoduDut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının AsitHidrolizasyonunun OptimizasyonuDut Pekmezi Üretiminden Arta Kalan Dut Posasının AsitHidrolizasyonunun Optimizasyonu
73Mehmet Özaslan , Ahmet Çakmak , Bektaş Tepe , Çağla Bozkurt Güzel , Didem Işık Karagöz ,İbrahim Halil Kılıç , Hasan Akgül , Mustafa Çilkız , Mehmet Tahir Hüsunet , Harun BaltaşBAlkanna tinctoria , pBR322 plasmid DNA , Antimikrobiyal , MİKalkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucuaktivitesinin belirlenmesialkanna tinctoria bitkisinin antimikrobiyal ve DNA koruyucuaktivitesinin belirlenmesi
74Özhan Şimşek , Dicle Dönmez , Melda Boncuk ,Fatma Aslan , Yıldız Aka Kaçar , Turgut YeşiloğluBTurunçgil , mikroçoğaltım , BAP , doku kültürüBazı Turunçgil Anaçlarının in vitro Koşullarda MikroçoğaltımOlanaklarının AraştırılmasıBazı Turunçgil Anaçlarının in vitro Koşullarda MikroçoğaltımOlanaklarının Araştırılması
75Meltem Asan Ozusaglam , Kubra KarakocaBAntimicrobial , extract , Glycyrrhiza glabra , rootAntimicrobial Potential of Glycyrrhiza glabra Root ExtractsAntimicrobial Potential of Glycyrrhiza glabra Root Extracts
76Merve Akpinar , Raziye Ozturk UrekBligninolytic enzymes , solid state fermentation , submerged fermentation , PleurotuseryngiiInvestigation of Ligninolytic Enzyme Productions by Submerged andSolid State FermentationsInvestigation of Ligninolytic Enzyme Productions by Submerged andSolid State Fermentations
77Merve Yaşa , Merve Abdulhayoğlu , Aslı Özge Cihnioğlu ,Habibe Yılmaz , Güliz Ak , Şenay Hamarat ŞanlıerBNanopartikül , manyetik jelatin nanopartikül , gemsitabin , ilaç taşıyıcıManyetik Jelatin Nanopartiküller ile Akciğer Kanseri TedavisiManyetik Jelatin Nanopartiküller ile Akciğer Kanseri Tedavisi
78Murat Özdal , Esabi Başaran Kurbanoğlu , Özlem GürBTavuk tüyü peptonu , Xanthomonas campestris , ksantam gum , fermantasyonTavuk Tüyü Peptonu Kullanılarak Xanthomonas campestris MO-2Tarafından Ksantam Gum ÜretimiTavuk Tüyü Peptonu Kullanılarak Xanthomonas campestris MO-2Tarafından Ksantam Gum Üretimi
79Murat Özdal , Esabi Başaran Kurbanoğlu , Özlem Gür , Serkan Örtücü , Ömer Faruk AlgurBKoç boynuzu peptonu , Serratia marcescens , prodigiosin , fermentasyonKoçboynuzu Peptonu Kullanılarak Serratia marcescens MO-67Tarafından Prodigiosin Pigmentinin ÜretimiKoçboynuzu Peptonu Kullanılarak Serratia marcescens MO-67Tarafından Prodigiosin Pigmentinin Üretimi
80Sine Özmen Toğay , Mustafa AyBEnterococcus faecalis , Enterococcus faecium , doğal fermente sucuk ,antimikrobiyel aktiviteSucuk Kaynaklı Enterokok İzolatlarının AntimikrobiyelAktivite Potansiyellerinin BelirlenmesiSucuk Kaynaklı Enterokok İzolatlarının AntimikrobiyelAktivite Potansiyellerinin Belirlenmesi
81Mustafa ÇİLKIZ , İbrahim Halil KILIÇ , Bektaş TEPE , Didem Işık KARAGÖZ ,Mehmet Tahir HÜSUNET , Derya İŞLER , Şeyda BERK ,Çağla BOZKURT GÜZEL , Hasan Akgül , Mehmet ÖZASLANBP.vera , pBR322 plasmid DNA , HPLC-DAD , Antimikrobiyal , MİK , Antioksidanpistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği,antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesipistacia vera bitkisinin olgun ve ham perikarplarının fitokimyasal içeriği,antimikrobiyal, antioksidan ve DNA koruyucu aktivitesinin belirlenmesi
82Mustafa Günaydın , Ersan Bektaş , Mustafa Cüce , Atalay SökmenBT. pseudopulegioides , doku kültürü , Gamborg B5 , Linsmaier & Skoog.Çeşitli Besi Ortamlarının Thymus pseudopulegioides TohumlarınınÇimlenmesi Üzerine Etkilerinin AraştırılmasıÇeşitli Besi Ortamlarının Thymus pseudopulegioides TohumlarınınÇimlenmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması
83Nazan Çalar , Hakan Yıldırım , Mahir Binici , Fatih Mehmet Kılınç ,Ömer Faruk Akdemir , Ahmet OnayBPistacia lentiscus L. , Zorlama teknikleri , Çelik , Daldırma YöntemleriErkek ve Dişi Sakız Ağaçlarının (Pistacia lentiscus) ÇeliklerindenZorlama Teknikleri Yoluyla in Vitro Kültürlerin BaşlatılmasıErkek ve Dişi Sakız Ağaçlarının (Pistacia lentiscus) ÇeliklerindenZorlama Teknikleri Yoluyla in Vitro Kültürlerin Başlatılması
84Ahsen Afyoncu , Nermin SarıgülBSaccharomyces cerevisae , Torulaspora delbrueckii , şarap fermentasyonuKatil Fenotip Gösteren Çeşitli Maya Strainlerinin ŞarapFermantasyonu İçin DeğerlendirilmesKatil Fenotip Gösteren Çeşitli Maya Strainlerinin ŞarapFermantasyonu İçin Değerlendirilmes
85Murat Özdal , Özlem Gür , Neslihan Yüce , Serkan Örtücü , Ömer Faruk AlgurBMısır maserasyon sıvısı , asit hidrolizi , peptonMısır Maserasyon Sıvısından Elde Edilen Asit HidrolizatınınMikroorganizma Sayımında Pepton Kaynağı Olarak KullanımıMısır Maserasyon Sıvısından Elde Edilen Asit HidrolizatınınMikroorganizma Sayımında Pepton Kaynağı Olarak Kullanımı
86Nilgün Özdemir , Jülide ErkmenBNanobiyoteknoloji , biyolojik sistemler , tıp , biyomedikal , tarım ve hayvancılıkNanobiyoteknoloji ve Uygulama AlanlarıNanobiyoteknoloji ve Uygulama Alanları
87Rukiye Boran , Özgür Ceylan , Nurdan Saraç , Aysel Uğur , Tuba BaygarBAntibiyofilm , Mentha longifolia ssp. longifolia , Streptococcus mutans , dentalplakMentha longifolia Hudson subsp. longifolia Bitkisi Uçucu YağınınStreptococcus Mutans’a Karşı Antibiyofilm EtkisiMentha longifolia Hudson subsp. longifolia Bitkisi Uçucu YağınınStreptococcus Mutans’a Karşı Antibiyofilm Etkisi
88Nurdan Saraç , Özgür Ceylan , Aysel Uğur , Rukiye Boran , Tuba BaygarBLavandula stoechas ssp. stoechas , MİK , antibiyofilm aktivitesiMuğla Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Lavandula stoechasL. ssp. Stoechas Uçucu Yağının Antibiyofilm AktivitesiMuğla Yöresinde Doğal Olarak Yayılış Gösteren Lavandula stoechasL. ssp. Stoechas Uçucu Yağının Antibiyofilm Aktivitesi
89Nurgül Senyücel , , Servet Senyücel , Ali Rahmi Fırat , Hüseyin ErduğanBElektronik burun , Ceramium , Enteromorpha , Petalonia , ÇanakkaleElektronik Burun Kullanılarak Bazı Alg ÖrneklerininKarşılaştırılmasıElektronik Burun Kullanılarak Bazı Alg ÖrneklerininKarşılaştırılması
90Nurşen Çördük , Cüneyt AkıBDigitalis trojana , in vitro , sekonder metabolit , kardenolidDoğal Ortamda Yayılış Gösteren ve in vitro Çoğaltılan Digitalistrojana Türünde Kardenolid İçeriklerinin KarşılaştırılmasıDoğal Ortamda Yayılış Gösteren ve in vitro Çoğaltılan Digitalistrojana Türünde Kardenolid İçeriklerinin Karşılaştırılması
91Onur Akpınar , Füsun Bahriye Uçar , Aziz Akın DenizciBYarrowia lipolytica , alkalin ekstrasellüler proteaz , enzim saflaştırma , enzimkarakterizasyonuYarrowia lipolytica TEM YL 5 Mayasından Ekstrasellüler AlkalinProteaz Enziminin Saflaştırılması ve KarakterizasyonuYarrowia lipolytica TEM YL 5 Mayasından Ekstrasellüler AlkalinProteaz Enziminin Saflaştırılması ve Karakterizasyonu
92Gülten Ökmen , Onur Türkcan , Pınar Erdal , Aysel UğurBAnabaena , bentazon , pigment içeriğiAnabaena sp.’nin Pigment İçeriklerine Bentazon EtkisiAnabaena sp.’nin Pigment İçeriklerine Bentazon Etkisi
93Taner YILDIZ , Özlem KIRANBFarklı Rumen Funguslarının Selülaz veKsilenaz Enzimlerinin AnaliziFarklı Rumen Funguslarının Selülaz veKsilenaz Enzimlerinin Analizi
94Nihal Güngör , Özlem KıranBBacillus Suşlarından Elde Edilen Proteaz Enziminin Optimizasyonuve SaflaştırılmasıBacillus Suşlarından Elde Edilen Proteaz Enziminin Optimizasyonuve Saflaştırılması
95Özden Canlı , Nur Betül Kartal , Yağmur Ünver ,Esabi Başaran Kurbanoğlu , Ömer Faruk Algur , Mehmet Nuri AydoğanBAspergillus niger , invertase , mulberry pulp , submerged fermentationInvertase Production by Aspergillus nigerUsing Mulberry (Morus) PulpInvertase Production by Aspergillus nigerUsing Mulberry (Morus) Pulp
96Özden Canlı , Esabi Başaran Kurbanoğlu , Serkan ErdalBGeotrichum candidum , inulinase , leek , solid state fermentationProduction of Inulinase by Geotrichum candidum Using Leek(Allium ampeloprasum var. porrum) as Substrate Under LowMagnetic Field ApplicationProduction of Inulinase by Geotrichum candidum Using Leek(Allium ampeloprasum var. porrum) as Substrate Under LowMagnetic Field Application
97Özfer Yeşilada , Emre Birhanlı , Nesrin Özmen , Sinem ErcanBFunalia trogii , Kararlılık , Lakkaz , Renk giderimiHam Lakkaz Enzimi Üzerine Çeşitli Ek Faktörler veİnhibitörlerin EtkisiHam Lakkaz Enzimi Üzerine Çeşitli Ek Faktörler veİnhibitörlerin Etkisi
98Kadir Kınalıoğlu , Sinem Aydın , Özge İlhan , Zeynep YılmazBLiken , Antimikrobiyal Aktivite , Antioksidan Aktivite , Xanthoparmeliastenophylla , Bakteri.Xanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin AraştırılmasıXanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin Araştırılması
99Özge ÜNLÜ , Selcen Babaoğlu AYDAŞ , Belma ASLIMBCentaurea depressa , Antiproliferatif etki , Antigenotoksisite , GenotoksisiteCentaurea depressa (Asteraceae)’nın AntigenotoksikÖzelliklerinin ve Çeşitli Kanser Hücre Hatları ÜzerineAntiproliferatif Etkilerinin BelirlenmesiCentaurea depressa (Asteraceae)’nın AntigenotoksikÖzelliklerinin ve Çeşitli Kanser Hücre Hatları ÜzerineAntiproliferatif Etkilerinin Belirlenmesi
100Y. Doruk Aracagök , Özgecan Erdem , Nilüfer CihangirBDecolorization , Azo dyes , Acid Orange 12 , Yarrowia lypolitica ,Decolorization of Acid Orange 12 dye by Yarrowia lypoliticaNBRC 1658 StrainDecolorization of Acid Orange 12 dye by Yarrowia lypoliticaNBRC 1658 Strain
101Özgür Ceylan , Aysel Uğur , Nurdan Saraç , Filiz Özcan , Tuba BaygarBVitreoscilla hemoglobini , Erwinia herbicola , A vitaminiRosmarinus officinalis Uçucu Yağının Antimikrobiyal veAntibiyofilm Aktivitesinin BelirlenmesiRosmarinus officinalis Uçucu Yağının Antimikrobiyal veAntibiyofilm Aktivitesinin Belirlenmesi
102Merve Girgin , Özgür Ceylan , Aysel UğurBStreptomyces , melanin , antioksidan , katı-sıvı ekstraksiyonStreptomyces sp. OC 73-9 İzolatı Tarafından Üretilen MelaninPigmentinin Antioksidan Aktivitesinin BelirlenmesiStreptomyces sp. OC 73-9 İzolatı Tarafından Üretilen MelaninPigmentinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
103Özgür Yılmaz , Hikmet GeçkilBDeinococcus radiodurans , Vitreoscilla Hemoglobin Geni , SOD , CAT , GSHVitreoscilla Hemoglobininin Radyasyon DirençliDeinococcus radiodurans’ın Büyüme veÇoğalma Karakteristikleri Üzerine EtkisiVitreoscilla Hemoglobininin Radyasyon DirençliDeinococcus radiodurans’ın Büyüme veÇoğalma Karakteristikleri Üzerine Etkisi
104Tülay Bican Süerdem , Özlem Erol , Mehmet BonaBCentaurea ptosimopappa Hayek , Centaurea spicata Boiss. , Compositae(Asteraceae) , antioksidan aktivite , antibakteriyal aktiviteCentaurea spicata Boiss. ve Centaurea ptosimopappa Hayek SuEkstraktlarının Antibakteriyal ve Antioksidan AktivitesiCentaurea spicata Boiss. ve Centaurea ptosimopappa Hayek SuEkstraktlarının Antibakteriyal ve Antioksidan Aktivitesi
105Özlem ERTEN , Mustafa ATEŞBGenome-shuffling , laktobasil , laktik asitGenome-Shuffling Yöntemi Kullanılarak Bazı LaktobasillerinLaktik Asit Üretim Kapasitelerinin ArtırılmasıGenome-Shuffling Yöntemi Kullanılarak Bazı LaktobasillerinLaktik Asit Üretim Kapasitelerinin Artırılması
106Özlem Gür , Ömer Faruk Algur , Murat Özdal , Esabi Başaran Kurbanoğlu , Serkan ÖrtücüBAcitenobacter lwoffii , Biyodegradasyon , EndosulfanOrganoklorlu Bir Pestisit Olan Endosulfan’ın Acitenobacter lwoffiiE2 Straini Tarafından BiyodegredasyonuOrganoklorlu Bir Pestisit Olan Endosulfan’ın Acitenobacter lwoffiiE2 Straini Tarafından Biyodegredasyonu
107Özlem Gür , Murat Özdal , Ömer Faruk Algur , Esabi Başaran KurbanoğluBPseudomonas aeruginosa , Biyodegredasyon , CypermethrinBir Piretroid İnsektisit Olan Cypermethrin’in Pseudomonasaeruginosa Cy5 Straini Tarafından BiyodegredasyonuBir Piretroid İnsektisit Olan Cypermethrin’in Pseudomonasaeruginosa Cy5 Straini Tarafından Biyodegredasyonu
108Özlem Kıprak , Cüneyt AkıBCapsicum annuum L. var longum , Auxi Gro , Crop Set , total proteinin vitro ve in vivo koşullarda YetiştirilenCapsicum annuum L. var. longum Türünde Bitki AktivatörlerininTotal Protein Değişimleri Üzerine Etkileriin vitro ve in vivo koşullarda YetiştirilenCapsicum annuum L. var. longum Türünde Bitki AktivatörlerininTotal Protein Değişimleri Üzerine Etkileri
109Pınar Karakuş , Çiğdem Işıkalan , İbrahim Selçuk Kuru , Filiz Akbaş , Süreyya NamlıBHypericum spectabile , , in vitro , UV-B , antioksidan aktivitein vitro Koşullarda Yetiştirilen Hypericum spectabile’nin AntioksidanAktivitesi Üzerine UV-B’nin Etkisiin vitro Koşullarda Yetiştirilen Hypericum spectabile’nin AntioksidanAktivitesi Üzerine UV-B’nin Etkisi
110Pınar KÜCE , Gökhan CORALBArthrobacter , biyodegradasyon , FISH , plazmidArthrobacter cholorophenolicus Suşunda 2,4-dinitrotolueninDegradasyonundan Sorumlu Katabolik Genlerin Florasan YerindeHibritleme Tekniğiyle BelirlenmesiArthrobacter cholorophenolicus Suşunda 2,4-dinitrotolueninDegradasyonundan Sorumlu Katabolik Genlerin Florasan YerindeHibritleme Tekniğiyle Belirlenmesi
111Pınar Yeşilgil Atasoy , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBAnoxybacillus kestanbolensis K4 , alkalin proteaz , optimizasyon , tarımsal atıklarFarklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’tenEkstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin OptimizasyonuFarklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’tenEkstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin Optimizasyonu
112Ruhiye Kıran , Arda Acemi , Fazıl ÖzenBBegonia semperflorens , Begoniaceae , mikroçoğaltım , direkt organogenez ,kallogenezBegonia semperflorens’in in vitro Çoğaltımında Kullanılan FarklıEksplantların Rejenerasyon Potansiyellerinin DeğerlendirilmesiBegonia semperflorens’in in vitro Çoğaltımında Kullanılan FarklıEksplantların Rejenerasyon Potansiyellerinin Değerlendirilmesi
113Sadi Turgut Bilgi , Binnur Meriçli Yapıcı , Gözde Turhan , Derya DoğanayBBiyosid , Halofilik Archaea , Proteolitik Archaea , Lipolitik Archaea.Ham Deri Kaynaklı Aşırı Halofilik Arkeler Üzerine Bazı TicariBiyosidlerin Etkinliğinin AraştırılmasıHam Deri Kaynaklı Aşırı Halofilik Arkeler Üzerine Bazı TicariBiyosidlerin Etkinliğinin Araştırılması
114Sadin Özdemir , Veysi Okumuş , Abdurrahman Dündar ,Kadir Serdar Celik ,Uyan Yüksel , Ersin KılınçBLanthanum; selective preconcentration; Coriolus versicolor; solid phase extraction;rare earth elementsSelective Preconcentration of Lanthanum(III) by Coriolus versicolorImmobilized on Amberlite XAD-4Selective Preconcentration of Lanthanum(III) by Coriolus versicolorImmobilized on Amberlite XAD-4
115Seda Balkan , Bilal Balkan , Figen Ertan İnceoğlu , Tolga VarlıBα-amylase , Ca2+ , Trichothecium roseum , Penicillium herqueiThe Effect of Ca2+ Ions on The α-amylase Activity During TheThermal and pH ProcessThe Effect of Ca2+ Ions on The α-amylase Activity During TheThermal and pH Process
116Seda ŞİRİN , Selcen Babaoğlu AYDAŞ , Belma ASLIMBFenilketonuri , Bitki , Fenilalanin amonyum liyazFenilalanin Amonyum Liyazın Biyoteknolojik Kullanımı İçin BazıBitkilerde Taranması ve Farklı Koşullarda Aktivitesinin BelirlenmesiFenilalanin Amonyum Liyazın Biyoteknolojik Kullanımı İçin BazıBitkilerde Taranması ve Farklı Koşullarda Aktivitesinin Belirlenmesi
117Sema Bilgin Şentürk , Yakup Ulusu , İsa GökçeBKsilenaz geni , PCR , pIB4α , klonlamaBacillus subtilis’den Ksilanaz Enzimini Kodlayan GeninEldesi Ve Pıb4α Vektörüne KlonlanmasıBacillus subtilis’den Ksilanaz Enzimini Kodlayan GeninEldesi Ve Pıb4α Vektörüne Klonlanması
118Semiha Çetinel Aksoy , Kadriye Özcan , Orçun Kalkan , Ataç UzelBAktinomiset , Antimikrobiyal aktivite , 16S rDNA dizi analizi , Deniz sedimentiEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite TaramasıEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite Taraması
119Şeyma Önlü , Musa TürkerBABA , Peganum harmala , β-Karbolin , Alkaloid ÜretimiPeganum harmala (Zygophyllaceae) Bitkisinden Kallus Üretimi veStrese Maruz Bırakılan Kalluslarda b-Karbolin AlkaloidMiktar DeğişkenliğiPeganum harmala (Zygophyllaceae) Bitkisinden Kallus Üretimi veStrese Maruz Bırakılan Kalluslarda b-Karbolin AlkaloidMiktar Değişkenliği
120şeyma özçırak , Raziye öztürk ürekBPleurotus ostreatus , ligninolytic enzymes , submerged fermentation , copper.The Effect Of Copper Ions On The Production Of LigninolyticEnzymes By White Rot Fungus Pleurotus ostreatusThe Effect Of Copper Ions On The Production Of LigninolyticEnzymes By White Rot Fungus Pleurotus ostreatus
121şeyma özçırak , Merve Akpinar , Raziye öztürk ürekBAmylase , Pleurotus spp. , submerged fermentationComparison of Pleurotus Species Abilities To Produce AmylaseEnzyme Under Submerged ConditionsComparison of Pleurotus Species Abilities To Produce AmylaseEnzyme Under Submerged Conditions
122Simay Bildik , Hatice DemirayBCitrus sinensis ,mezokarp ,kallus ,yaprak ,gövde ,invitroTatlı Portakal’da (Citrus sinensis) invitro Kallus Eldesi ÜzerineBesin Ortamı ve Eksplant Tipinin EtkisiTatlı Portakal’da (Citrus sinensis) invitro Kallus Eldesi ÜzerineBesin Ortamı ve Eksplant Tipinin Etkisi
123Sina Akan , Hatice GüvenmezBBacillus sp. HSK-21 , alkali keratinaz , dehairingKeratinolitik Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Keratinaz Üretimive KarakterizasyonuKeratinolitik Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Keratinaz Üretimive Karakterizasyonu
124Sinem Ercan , Özfer Yeşilada , Hakan AllıBGanoderma lucidum , Lakkaz , Renk giderimi , Tekstil boyasıYeni İzole Edilmiş Ganoderma lucidum’un Tekstil Boyası RenkGiderim Yeteneğinin AraştırılmasıYeni İzole Edilmiş Ganoderma lucidum’un Tekstil Boyası RenkGiderim Yeteneğinin Araştırılması
125Süreyya Namlı ,Çiğdem Işıkalan , Zuhal Toker , Filiz Akbaş ,Emine Ayaz TilkatBUV-B , Hyperisin ,Fenolik ,Flavonoid ,in vitro.UV-B Işınının Farklı Sürelerinin in Vitro Ortamda YetiştirilenHypericum retusum Aucher’in Total Hiperisin, Fenolik veFlavonoid Miktarı Üzerine EtkisiUV-B Işınının Farklı Sürelerinin in Vitro Ortamda YetiştirilenHypericum retusum Aucher’in Total Hiperisin, Fenolik veFlavonoid Miktarı Üzerine Etkisi
126Sunay Tekin , Semih Yılmaz , Uğur Azizioğlu , Enfal Çömlekçi ,Salih Karabörklü , Mikail Akbulut , Abdurrahman AyvazBBacillus thuringiensis , Ephestia kuehniella , Plodia interpunctella , ToksisiteKahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar ÜzerindekiEtkilerinin AraştırılmasıKahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar ÜzerindekiEtkilerinin Araştırılması
127Mustafa Oskay , Hüsniye Tansel YalçınBFood processing , Kluyveromyces marxianus , pectinase production , yeasts.Screening of Yeast Strains For Pectinolytic Activity:Effects Of Different Carbon And Nitrogen SourcesIn Submerged FermentationsScreening of Yeast Strains For Pectinolytic Activity:Effects Of Different Carbon And Nitrogen SourcesIn Submerged Fermentations
128H. Tansel Yalçın , Cengiz Çorbacı , Füsun B. UçarBSaccharomycopsis fibuligera , amilaz , moleküler identifikasyon , karakterizasyonÇeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Amilaz Üretici MayalarınMoleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı ve Amilaz ÜretimKoşullarının AraştırılmasıÇeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Amilaz Üretici MayalarınMoleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı ve Amilaz ÜretimKoşullarının Araştırılması
129Tolga İzgü , Dilara Gündoğdu , Başar Sevindik , Ahsen Işık Özgüven , Yeşim Yalçın MendiBÇilek , doku kültürü , in vitro ,rejenerasyonBazı Çilek Çeşitlerinde in vitro Rejenerasyonun OptimizasyonuBazı Çilek Çeşitlerinde in vitro Rejenerasyonun Optimizasyonu
130Tülay Bican Süerdem , Rıza Akgül , Füsun AkgülBÇanakkale , Rhodophyta , disk difüzyon , antifungal aktiviteÇanakkale’den Toplanan Bazı Rhodophyta Alg TürlerininAntifungal Aktiviteleri Üzerine Bir AraştırmaÇanakkale’den Toplanan Bazı Rhodophyta Alg TürlerininAntifungal Aktiviteleri Üzerine Bir Araştırma
131Tunhan Demirci , Çiğdem SavaşkanBAndrogenez , Triticum aestivum L. cv. Gün-91 , anter kültürü , ovaryum ,eksplant konumuBir Heksaploid Buğday Çeşidinin (Triticum aestivum L. cv. Gün-91)Anterlerinden Kallus Üretimi ve Bitki RegenerasyonuBir Heksaploid Buğday Çeşidinin (Triticum aestivum L. cv. Gün-91)Anterlerinden Kallus Üretimi ve Bitki Regenerasyonu
132Selima Khatun , Aminul Islam , Perihan Güler , Uğur Çakılcıoğlu , Narayan Chandra ChatterjeeBAntioxidative properties , Pleurotus citrinopileatus , Pleurotus florida , PleurotuspulmonariusAntioxidant Activity of the Pleurotus citrinopileatus,P. florida and P. pulmonariusAntioxidant Activity of the Pleurotus citrinopileatus,P. florida and P. pulmonarius
133Veysi Okumuş , Sadin Özdemir , Ersin Kılınç ,Abdurrahman Dündar , Uyan Yüksel , Zübeyde BaysalBVitreoscilla hemoglobini , Erwinia herbicola , A vitaminiBacillus subtilis Immobilized Amberlite XAD-16 asSolid Phase Biosorbent For Preconcentration Of Cu2+ and Ni2+Bacillus subtilis Immobilized Amberlite XAD-16 asSolid Phase Biosorbent For Preconcentration Of Cu2+ and Ni2+
134Gürhan Cengiz , Yağmur Toptaş , Ahmet Çabuk , Mesut ŞamBBlue 13 , Yellow 85 , Violet 1 , Fe3O4 , Glutaraldehit , Trametes versicolor ,boyarmadde , biyosorpsiyonManyetik Nanopartikül (Fe3O4) Yüklü Trametesversicolor Biyokütlesi ile Reaktif Blue 13, Yellow 85, Violet 1Boyarmaddelerinin BiyosorpsiyonuManyetik Nanopartikül (Fe3O4) Yüklü Trametesversicolor Biyokütlesi ile Reaktif Blue 13, Yellow 85, Violet 1Boyarmaddelerinin Biyosorpsiyonu
135Yasemin Caf , Nihan Arabacı , Zeliha Nurdan Saraçoğlu , Ebrahim Valıpour , SerkanHaliskaranfil , Hatice Korkmaz Güvenmez , Burhan arıkanBBacillus sp. , CMC , CMCaz , Alkalifil , TermofilDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil,Alkalin, Deterjan ve H2O2’ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonuVe KarakterizasyonuDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil,Alkalin, Deterjan ve H2O2’ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonuVe Karakterizasyonu
136Yasemin Kılıç , Zehra Nur YüksekdağBBifidobacterium , Lactobacillus , laktoz intoleranSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine EtkisiSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine Etkisi
137Yasemin Kılıç , Zehra Nur YüksekdağBBifidobacterium , Lactobacillus , laktoz intoleranSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine EtkisiSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine Etkisi
138Nalan TURUS , Zeliha Nurdan SARAÇOĞLU , Nihan ARABACI , Yasemin CAF , DenizTANRISEVER , Serkan HALİSKARANFİL , İnci Suna HÜRTAŞ , Ebrahim VALİPOUR , HaticeKORKMAZ GÜVENMEZ , Burhan ARIKAN , Yelis MAAŞOĞLUBBacillus sp. , Alkalin , Cold aktif , Proteaz , DeterjanAlkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen YeniCold Aktif, H2O2 ve Triton X-100’e Dirençli Proteaz EnzimininKarakterizasyonuAlkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen YeniCold Aktif, H2O2 ve Triton X-100’e Dirençli Proteaz EnzimininKarakterizasyonu
139Nur Ceyhan , Zühal ZorluBMikroorganizmalar , quorum sensing , sinyal molekülleri , biyoteknolojiQuorum Sensing Odaklı Biyoteknolojik YaklaşımlarQuorum Sensing Odaklı Biyoteknolojik Yaklaşımlar
140Abuzer ÇELEKLİ , Hüseyin BOZKURT , Hilal BERBERBAdsorption , Cadmium , Spirulina platensis , ModelingKinetic and equilibrium sorption studies of cadmiumions usingSpirulina platensisKinetic and equilibrium sorption studies of cadmiumions usingSpirulina platensis
141Atabay Düzenli , Deniz KaraömerlioğluBBitki , biyoinformatik , turizm , veri tabanı , bitki bankasıTurizmde Bitki-Biyoinformatik Sistemlerin KullanılmasıTurizmde Bitki-Biyoinformatik Sistemlerin Kullanılması
142Ömer Faruk Algur , Tülay Ergön , Serkan Örtücü ,Gamze Baltacı Kadıoğlu , Murat Özdal , Hasan GürbüzBAsit hidrolizi , maya ekstraktı , Ulothrix sp. , Spirogyra spUlothrix sp. ve Spirogyra sp. türlerinden elde edilen asithidrolizatının bazı mikrofungusların biyomas verimine etkileriUlothrix sp. ve Spirogyra sp. türlerinden elde edilen asithidrolizatının bazı mikrofungusların biyomas verimine etkileri
143Tülay Turgut Genç , Tuğba ÇelikBKluyveromyces marxianus , beta-galaktozidaz , glikoz baskılamasıKluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasınınb-Galaktozidaz Enzim Aktivitesine EtkileriKluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasınınb-Galaktozidaz Enzim Aktivitesine Etkileri
144Tülay Turgut Genç , Tuğba ÇelikBKluyveromyces marxianus , beta-galaktozidaz , glikoz baskılamasıKluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasınınb-Galaktozidaz Enzim Aktivitesine EtkileriKluyveromyces marxianus Maya Türlerinde Glikoz Baskılamasınınb-Galaktozidaz Enzim Aktivitesine Etkileri
145Tuğba Çelik , Tülay Turgut Genç , İlknur Nezahat ÇıldırBKluyveromyces marxianus , 5 ,8S rDNA , ITS1 , ITS2Süt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianusMaya Türlerinin Moleküler KarakterizasyonuSüt ve Süt Ürünlerinden İzole Edilen Kluyveromyces marxianusMaya Türlerinin Moleküler Karakterizasyonu
146Nergis KAYA , Cüneyt AKIBCatharanthus roseus , NAA , BAP , BiyokütleCatharanthus Roseus Bitkisinin In Vıtro Biyokütle Değişimi ÜzerineBitki Büyüme Düzenleyicilerinin EtkileriCatharanthus Roseus Bitkisinin In Vıtro Biyokütle Değişimi ÜzerineBitki Büyüme Düzenleyicilerinin Etkileri
147Esra ALPÖZEN , Gönül GÜVEN , Taner ÖZYURT , Deniz GÖL ,Veysel Baki OKHAN , İhsan YAŞA , Ali ÜRENBGDO analizleri , DNA , PCRGenetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma Analiz YöntemleriGenetik Yapıları Değiştirilmiş Organizma Analiz Yöntemleri
148Sevil Sağlam , Cemalettin Y. Çiftçi , Khalid M. KhawarBFasulye , gen aktarımı , Agrobacterum tumefaciens , plumulaA. tumefaciens Aracılığıyla Fasulye (Phaseolus vulgaris)’yeGNA Lektin Geninin AktarımıA. tumefaciens Aracılığıyla Fasulye (Phaseolus vulgaris)’yeGNA Lektin Geninin Aktarımı
149Ayten Eroğlu , Tufan Öz , Cengiz Baloğlu , H. Avni Öktem , Meral YücelBTranskripsiyon faktörleri , TaNAC69-1 , Gateway , Agrobacteriuma dayalı bitkitransformasyonu , tütünTütün Bitkisinin NAC Tipi Bir Transkripsiyon Faktörü OlanTaNAC69-1 Geni Kullanılarak TransformasyonuTütün Bitkisinin NAC Tipi Bir Transkripsiyon Faktörü OlanTaNAC69-1 Geni Kullanılarak Transformasyonu
150Ali Osman Adıgüzel , Münir TuncerBLignoselüloz , ön-muamele , hidroliz , StreptomycesLignoselülozik biyokütleden şeker şurubu elde etmek için önmuameleve hidroliz koşullarının optimizasyonuLignoselülozik biyokütleden şeker şurubu elde etmek için önmuameleve hidroliz koşullarının optimizasyonu
151Gönül Çelik , Onur Akpınar , Cengiz Çorbacı , Füsun Bahriye UçarBYarrowia lipolytica , organik asit üretimi , sitrik asit , izositrik asitTanısı Yapılmış Olan Yarrowia lipolytica Strainlerinin Organik AsitÜretim Kapasitelerinin TaranmasıTanısı Yapılmış Olan Yarrowia lipolytica Strainlerinin Organik AsitÜretim Kapasitelerinin Taranması
152Yakup Ulusu , Sema Bilgin Şentürk , İsa GökçeBRekombinant kimozin , pTOLT , E.coliRekombinant Kimozin Enziminin Escherichia coliMikroorganizmasında Ptolt Ekspresyon SistemiKullanılarak ÜretilmesiRekombinant Kimozin Enziminin Escherichia coliMikroorganizmasında Ptolt Ekspresyon SistemiKullanılarak Üretilmesi
153Gamze Tan , Mehmet Ali Onur , Necdet SağlamBNanoteknoloji , Metalik nanoparçacık , Morfolojik analiz , UV-görünür bölgespektroskopisi , Zeta potansiyeli , TEM , Yüzey ve Boyut analiziAltın ve Gümüş Nanoparçacıkların Morfometrik AnaliziAltın ve Gümüş Nanoparçacıkların Morfometrik Analizi
154Ahmet Onay , Hakan Yıldırım , Yelda Özden Çiftçi , Engin Tilkat , Mahir Binici , Nazan Çalar ,Fatih Mehmet Kılınç , Hülya Akdemir , Ömer Faruk Akdemir , Veysel Süzerer , İbrahim KoçBBitki hücre , organ ve doku kültürü teknikleri , bitki biyoteknolojisiBitkilerin in Vitro Mikroçoğaltım TeknikleriBitkilerin in Vitro Mikroçoğaltım Teknikleri
155Hakan Yıldırım , Nazan Çalar , Mahir Binici , Fatih Mehmet Kılınç ,Engin Tilkat ,Veysel Süzerer , Yelda Özden Çiftçi , Ahmet OnayBSakız ağacı , Organogenezis , Doku kültürüSakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Organogenesisle ÇoğaltımıSakız Ağacının (Pistacia lentiscus L.) Organogenesisle Çoğaltımı
156Fatif Mehmet Kılınç , Hakan Yıldırım , Ahmet Onay ,Mahir Binici , Nazan Çalar , Ömer Faruk AkdemirBBadem , Ferragnes , Ferraduel , in vitro MikroaşılamaBadem (Prunus dulcis) Çeşitlerinden Ferragnes veFerraduel’in MikroaşılanmasıBadem (Prunus dulcis) Çeşitlerinden Ferragnes veFerraduel’in Mikroaşılanması
157Mahir Binici , Hakan Yıldırım , Nazan Çalar , Fatih Mehmet Kılınç ,Ömer Faruk Akdemir , Ahmet OnayBPistacia lentiscus L. , Biyoreaktör , Mikroçoğaltım , TISBiyoreaktör Sistemlerinin Doku Kültüründe Kullanımı ve SakızAğacı’nın (Pistacia lentiscus l.) Geçici Daldırma BiyoreaktörSisteminde (TIS) MikroçoğaltımıBiyoreaktör Sistemlerinin Doku Kültüründe Kullanımı ve SakızAğacı’nın (Pistacia lentiscus l.) Geçici Daldırma BiyoreaktörSisteminde (TIS) Mikroçoğaltımı
158Mustafa Cüce , Ersan Bektaş , Atalay SökmenBindol-3-bütirik asit , mikroçoğaltım , Vaccinium arctostaphylos , thidiazuron ,zeatin , yanal tomurcukTürkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen Üç Vaccinium (Ericaceae)Türünün Sürgün Kültürü İle MikroçoğaltımıTürkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen Üç Vaccinium (Ericaceae)Türünün Sürgün Kültürü İle Mikroçoğaltımı
159Elif Çil , Kamil IşıkBAktinomiset , MLST , 16SrRNA , rpoB , gyrBFarklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler TaksonomisiFarklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler Taksonomisi
160Feyzan Özdal Kurt , İbrahim Tuğlu , H. Seda Vatansever ,S. İsmet Deliloğlu Gürhan , Bilge Hakan ŞenBKök Hücre , Kemik İliği , Diş Pulpası , Matriks , BiyomateryalKök Hücrenin Değişik Yüzeyler ile EtkileşimleriKök Hücrenin Değişik Yüzeyler ile Etkileşimleri
161Yeliz GENÇ , İbrahim IŞILDAK , Reşit ÖZKANCABİmmünosensör , E.coliPotansiyometrik Escherichia coli Biyosensör Geliştirilmesi VeSularda E. coli’ Nin Tespiti İçin UygulanmasıPotansiyometrik Escherichia coli Biyosensör Geliştirilmesi VeSularda E. coli’ Nin Tespiti İçin Uygulanması
162Burcu Atlı , Mustafa YamaçBPleurotus ostreatus , Lovastatin , Derin kültür fermentasyonu , Katı fazfermentasyonu , İstatiksel tasarımPleurotus ostreatus Tarafından Lovastatin Üretiminin Farklı KültürYöntemlerinde İstatiksel Tasarımlar İle OptimizasyonuPleurotus ostreatus Tarafından Lovastatin Üretiminin Farklı KültürYöntemlerinde İstatiksel Tasarımlar İle Optimizasyonu
163Betül Aydın , Belma AslımBPropiyonik asit bakterileri , bifidobakteriler , bifidobakterilerin gelişiminidüzenleyici etki (BGD) , inülin , prebiyotikPrebiyotiğe Alternatif Propiyonik Asit BakterilerindenElde Edilen Bifidobakterilerin GelişiminiDüzenleyici Moleküllerin Özelliklerinin BelirlenmesiPrebiyotiğe Alternatif Propiyonik Asit BakterilerindenElde Edilen Bifidobakterilerin GelişiminiDüzenleyici Moleküllerin Özelliklerinin Belirlenmesi
164Sema Bilgin Şentürk , Bilge Hilal Çadırcı , Yakup Ulusu , İsa GökçeBKsilanaz , 16S rDNA , MALDI-TOFKsilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonuMALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür TeşhisiKsilanaz Üreticisi Mikroorganizmaların Topraktan İzolasyonuMALDI-TOF Yöntemiyle ve 16S rDNA Dizi Analiziyle Tür Teşhisi
165Meltem Çelikdemir , Yeliz Buruk , Nimetullah Burnak , Ahmet ÇabukBBiyosürfektan , Plackett Burman , Drop-CollapseBiyosürfektan Üretici Bir İzolat İçin Plackett Burman İstatistikselAnaliz Yöntemi İle Besiyeri Bileşenlerinin OptimizasyonuBiyosürfektan Üretici Bir İzolat İçin Plackett Burman İstatistikselAnaliz Yöntemi İle Besiyeri Bileşenlerinin Optimizasyonu
166Cansu Bayburt , Burcu Atlı , Ayşe Betül Karaduman , Cem Özkan ,Bilal Doğan , Omoanghe S. Isikhuemhen , Mustafa YamaçBBasidiomycetes , immobilizasyon , ligninolitik enzimler , Trametes hirsutaFarklı Kültür ve Atık Tipleri Kullanılarak Tramates hirsuta’nınLigninolitik Enzim Üretim Kapasitesinin BelirlenmesiFarklı Kültür ve Atık Tipleri Kullanılarak Tramates hirsuta’nınLigninolitik Enzim Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi
167Merve Akpinar , Raziye Ozturk UrekBligninolytic enzymes , Pleurotus eryngii , solid state fermentation , pomegranate andapricot wastes , decolorizationEvaluation of Lignocellulosic Wastes to Produce LigninolyticEnzymes by Pleurotus eryngiiEvaluation of Lignocellulosic Wastes to Produce LigninolyticEnzymes by Pleurotus eryngii
168Alev Usta , Elif DemirkanBToprak , Bacillus , antibiyotik , agar kuyu difuzyon , glukozTürkiye Topraklarından Antibiyotik Potent Bacillus sp.’lerin Taranması ve Antibiyotik Üretimi Üzerine GlukozKonsantrasyonunun EtkisiTürkiye Topraklarından Antibiyotik Potent Bacillus sp.’lerin Taranması ve Antibiyotik Üretimi Üzerine GlukozKonsantrasyonunun Etkisi
169Derya Yanmış , Medine Güllüce , Furkan Orhan , Fikrettin ŞahinBManyezit , Biyoteknolojik cevher zenginleştirme , BakteriDüşük Kalitedeki Manyezit Rezervlerinin BiyoteknolojikYöntemlerle ZenginleştirilmesiDüşük Kalitedeki Manyezit Rezervlerinin BiyoteknolojikYöntemlerle Zenginleştirilmesi
170Didem Eroğlu Bayrak , Burçin Saygılı ,Ezgi Tunç , Caner Vural , Güven ÖzdemirBTerefitalik asit , biyodegradasyon , HPLC , aktif çamur ,hidrokarbonAtık Su Arıtımında Kullanılmak Üzere Terefitalik AsitBiyoparçalama Özelliğine Sahip Mikroorganizmaların BelirlenmesiAtık Su Arıtımında Kullanılmak Üzere Terefitalik AsitBiyoparçalama Özelliğine Sahip Mikroorganizmaların Belirlenmesi
171Ezgi Tunç , Didem Eroğlu Bayrak , Caner Vural , Burçin Saygılı , Güven ÖzdemirBHPLC , biyodegradasyon , p-toluik asit , aktif çamur , aromatik karboksilik asitPetrokimya Endüstrisi Atık Sularında BulunanPara-Toluik Asitin BiyodegradasyonuPetrokimya Endüstrisi Atık Sularında BulunanPara-Toluik Asitin Biyodegradasyonu
172Burçin Saygılı , Didem Eroğlu Bayrak , Ezgi Tunç , Caner Vural , Güven ÖzdemirBFloren , biyoparçalama , HPLC , aktif çamur ,hidrokarbon , PAHPetrokimya Endüstrisi Aktif Çamur Sisteminden İzole EdilenArthrobacter sp.’nin Floren Biyoparçalama Etkinliğinin AraştırılmasıPetrokimya Endüstrisi Aktif Çamur Sisteminden İzole EdilenArthrobacter sp.’nin Floren Biyoparçalama Etkinliğinin Araştırılması
173İhsan Yaşa , Seyyed Farzad TorabıBArsenik dirençliliği , ars genleri , antibiyotik dirençliliği , bioremediasyonArsenik Dirençli Pseudomonas luteola’nın Arsenik TransformasyonPotansiyelinin ve İlgili Fonksiyonel Genlerinin BelirlenmesiArsenik Dirençli Pseudomonas luteola’nın Arsenik TransformasyonPotansiyelinin ve İlgili Fonksiyonel Genlerinin Belirlenmesi