8 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1H. Tansel YALÇIN , Ebru UYAR , Füsun UÇARMBiyodegredasyon , petrolhidrokarbonları , identifikasyonHam Petrol ve Yapısındaki HidrokarbonlarınParçalanmasında Rol Alan Mayalarınİzolasyonu ve İdentifikasyonuHam Petrol ve Yapısındaki HidrokarbonlarınParçalanmasında Rol Alan Mayalarınİzolasyonu ve İdentifikasyonu
2H. Tansel YALÇIN , Füsun UÇAR1 , Ebru UYAR ,A. Akın DENİZCİMMaya , fenotipikidentifikasyon , ITS-PCRPeynirlerde Bozulmaya Neden Olan MayalarınKonvansiyonel Testler ve ITS-PCR İleKarakterizsyonuPeynirlerde Bozulmaya Neden Olan MayalarınKonvansiyonel Testler ve ITS-PCR İleKarakterizsyonu
3Belma ACAR , Mustafa ATEŞMİzmir , hava kaynaklıfunguslar , alerji , ilköğretim okulları , izolasyon ,identifikasyon , yeni kayıtİzmir İli Bornova İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanmasıİzmir İli Bornova İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanması
4Belma ACAR , Mustafa ATEŞMİzmir , hava kaynaklıfunguslar , alerji , ilköğretim okulları , izolasyon ,identifikasyonİzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanmasıİzmir İli Karşıyaka İlçesi İlköğretimOkullarındaki Hava Kaynaklı PotansiyelAlerjen Mikrofungusların İzolasyonu veTanılanması
5Reyhan Gül GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMBakteri izolasyonu ,identifikasyon , 16S rRNA , yağ asitleri ,ekzopolisakkaritlerKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS ÜretimiKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS Üretimi
6H. Tansel Yalçın , Cengiz Çorbacı , Füsun B. UçarBSaccharomycopsis fibuligera , amilaz , moleküler identifikasyon , karakterizasyonÇeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Amilaz Üretici MayalarınMoleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı ve Amilaz ÜretimKoşullarının AraştırılmasıÇeşitli Kaynaklardan İzole Edilen Amilaz Üretici MayalarınMoleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı ve Amilaz ÜretimKoşullarının Araştırılması
7Diğdem Tunalı , Füsun B. Uçar , H. Tansel Yalçın , Cengiz ÇorbacıÇBPetrol hidrokarbonları , identifikasyon , maya , degredasyonPoliaromatik Hidrokarbonları Parçalayan Mayaların Konvansiyonel ve Moleküler Biyolojik Yöntemlerle TanısıPoliaromatik Hidrokarbonları Parçalayan Mayaların Konvansiyonel ve Moleküler Biyolojik Yöntemlerle Tanısı
8Nebahat Aytuna Çerçi , Nihal YücelMAeromonas , Pseudomonas , Enterobacteriaceae , izolasyon , identifikasyon ,antibiyotik dirençliliğiAnkara İli ve Çevresindeki Akarsularda Bulunan Bazı Tatlı SuBalıklarından İzole Edilen Gr ( - ) Bakterilerin İzolasyonu veAntibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesiAnkara İli ve Çevresindeki Akarsularda Bulunan Bazı Tatlı SuBalıklarından İzole Edilen Gr ( - ) Bakterilerin İzolasyonu veAntibiyotik Dirençliliklerinin İncelenmesi