11 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Deniz KUŞCUOĞLU , F. Can ÖZKAYA , Artun SUKAN , Ataç UZEL , E. Esin HAMEŞ‐KOCABAŞÇB , MTavuk tüyü , yün , Keratinaz , Actinomycetes , StreptomycesBAZI KERATİNÖZ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKTİNOMİSETLERİN POTANSİYELİBAZI KERATİNÖZ ATIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNDE AKTİNOMİSETLERİN POTANSİYELİ
2Kerem ÖZDEMİR , Ekrem ATALANMStreptomyces , MikrobiyalAktivite , Lens orientalis , Cicer anatolicumVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından Streptomyces Suşlarınınİzolasyonu ve Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesiVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından Streptomyces Suşlarınınİzolasyonu ve Antimikrobiyal AktivitelerininBelirlenmesi
3Özlem ÖNER , F. Can ÖZKAYA , Özkan GÜBE , Ceyda KULA , Güner EKİZ , BakiYOKEŞ , Ataç UZEL , E. Esin HAMEŞ‐KOCABAŞ , Erdal BEDİRÇB , MDenizel aktinomisetler , Streptomyces , antimikrobiyal aktiviteSÜNGERLERLE İLİŞKİLİ AKTİNOMİSETLER: DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK VE ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİK ÜRETİM POTANSİYELLERİSÜNGERLERLE İLİŞKİLİ AKTİNOMİSETLER: DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK VE ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİK ÜRETİM POTANSİYELLERİ
4Ayşe Betül KARADUMAN , Mustafa YAMAÇ ,Nagehan TEKNECİMAktinomiset , Streptomyces ,metal , tolerans , biyosorpsiyonMetal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden EldeEdilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır MetalToleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisiMetal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden EldeEdilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır MetalToleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisi
5Anıl SAZAK , Nevzat ŞAHİN , Kamil IŞIK ,Kıymet GÜVENMStreptomyces , molekülersistematik , 16S rDNA gen cladeBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesiBiyoteknolojik Öneme Sahip Farklı FizyolojikÖzellikli Streptomyces İzolatlarının MolekülerTiplendirilmesi
6Kerem ÖZDEMİR , Ekrem ATALANMStreptomyces , 16S rDNA Dizianalizi , Lens orientalis , Cicer anatolicumVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler KarakterizasyonuVan Yöresinde Yetişen Lens orientalis (Boiss.)Hand & Mazz. ve Cicer anatolicum Alef. BitkiKök Topraklarından İzole edilen StreptomycesSuşlarının Moleküler Karakterizasyonu
7Merve Girgin , Özgür Ceylan , Aysel UğurBStreptomyces , melanin , antioksidan , katı-sıvı ekstraksiyonStreptomyces sp. OC 73-9 İzolatı Tarafından Üretilen MelaninPigmentinin Antioksidan Aktivitesinin BelirlenmesiStreptomyces sp. OC 73-9 İzolatı Tarafından Üretilen MelaninPigmentinin Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi
8Hayrettin Saygın , Anıl Sazak , Nevzat ŞahinMBGStreptomyces cinsi , MLSA , recA , rpoBFarklı Habitatlardan İzole EdilenBazı Streptomyces Suşlarının Mültilokus Dizi AnalizleriFarklı Habitatlardan İzole EdilenBazı Streptomyces Suşlarının Mültilokus Dizi Analizleri
9Demet Tatar , Anıl Sazak , Kıymet Güven , Aysel Veyisoğlu , Mustafa Çamaş , Nevzat ŞahinMBGTuz Gölü , Streptomyces ,16S rRNA gen bölgesi , Sekans ,Tuz Gölünden Yeni Bir Streptomyces İzolasyonu vePolifazik Metotlarla TanımlanmasıTuz Gölünden Yeni Bir Streptomyces İzolasyonu vePolifazik Metotlarla Tanımlanması
10Aysel Veyisoğlu , Mustafa Çamaş , Demet Tatar , Anıl Sazak , Demet Çetin , Nevzat ŞahinMBGStreptomyces , 16S rRNA , Polifazik TaksonomiKıbrıs İzolatı Yeni Bir Streptomyces Türünün PolifazikTekniklerle TanımlanmasıKıbrıs İzolatı Yeni Bir Streptomyces Türünün PolifazikTekniklerle Tanımlanması
11Ali Osman Adıgüzel , Münir TuncerBLignoselüloz , ön-muamele , hidroliz , StreptomycesLignoselülozik biyokütleden şeker şurubu elde etmek için önmuameleve hidroliz koşullarının optimizasyonuLignoselülozik biyokütleden şeker şurubu elde etmek için önmuameleve hidroliz koşullarının optimizasyonu