66 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Şahin CENKSEVEN , Nacide KIZILDAĞ , Ahu KUTLAY , Cengiz DARICIÇB , MPinus brutia , Bacillus sp. , Pseudomonas sp. , Karbon mineralizasyonu , kompostPinus brutia Ten. TOPRAĞINA EKLENEN Bacillus sp. ve Pseudomonas sp.’nin KARBON MİNERALİZASYONUNA ETKİLERİPinus brutia Ten. TOPRAĞINA EKLENEN Bacillus sp. ve Pseudomonas sp.’nin KARBON MİNERALİZASYONUNA ETKİLERİ
2Murat KAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKÇI , CemalSANDALLI , Kadriye İNAN , Dilşat NigarÇOLAK , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus pushchinoensisA8 , termofilik ksilanaz , ince tabaka kromotografisiAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,KarakterizasyonuAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,Karakterizasyonu
3Cemal SANDALLI , Murat KAÇAĞAN , SabriyeÇANAKCI , Ali Osman BELDÜZMBacillus licheniformis A1 ,ChiB , p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-N-N'-diacetylchitobiose , 4-methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobiosideBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
4Cemal SANDALLI , Ali Osman BELDÜZ , HakanKARAOĞLUMCtp sentetaz , Anoxbacillus ,pGEX-4T-3 , Glutatyon sefarozAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonuAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonu
5Hakan KARATAŞ , Fikret UYAR , VeyselTOLAN , Zübeyde BAYSALMSSF , amilaz , proteaz ,Bacillus , ekstrasellülar enzimBazı Bitki Atıklarından Katı Faz FermantasyonTekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz EnzimÜretimiBazı Bitki Atıklarından Katı Faz FermantasyonTekniği ile (SSF) Amilaz ve Proteaz EnzimÜretimi
6Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMAnoxybacillus ,fosfolipit ,TLC ,sıcak su kaynağıTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin AnaliziTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin Analizi
7Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUS , Erhan ÜNLÜMAntibiyotik , Anoxybacillus ,BacillusTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere DirençlilikleriTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilikleri
8Deniz Tanrısever , Hatice Korkmaz GüvenmezBAsido-termofil-termostabil Lipaz , Bacillus subtilis TKL-25Bacillus subtilis’ten Termostabil Lipaz Üretimi ve KarakterizasyonuBacillus subtilis’ten Termostabil Lipaz Üretimi ve Karakterizasyonu
9Dilşat Nigar Çolak , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBAcidithiobacillus , Acidiphilum , Leptospirillum , asidofilik , iroGümüşhane Zigana Bölgesinde, Düşük Asiditeye Sahip SulardaBiyo-Madencilikte Kullanılan Mikroorganizmaların BelirlenmesiGümüşhane Zigana Bölgesinde, Düşük Asiditeye Sahip SulardaBiyo-Madencilikte Kullanılan Mikroorganizmaların Belirlenmesi
10İnci Suna HÜRTAŞ , Burhan ARIKANBBacillus sp. , nötral CMCaz , halofil , termofil , İndüklenebilirDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. Suşundan EDTA, Tween-20ve NaCl ile İndüklenen Nötral CMCaz Enziminin KısmiSaflaştırılması ve KarakterizasyonuDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. Suşundan EDTA, Tween-20ve NaCl ile İndüklenen Nötral CMCaz Enziminin KısmiSaflaştırılması ve Karakterizasyonu
11Pınar Yeşilgil Atasoy , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBAnoxybacillus kestanbolensis K4 , alkalin proteaz , optimizasyon , tarımsal atıklarFarklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’tenEkstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin OptimizasyonuFarklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’tenEkstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin Optimizasyonu
12Sina Akan , Hatice GüvenmezBBacillus sp. HSK-21 , alkali keratinaz , dehairingKeratinolitik Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Keratinaz Üretimive KarakterizasyonuKeratinolitik Bacillus sp. Suşlarının İzolasyonu, Keratinaz Üretimive Karakterizasyonu
13Yasemin Caf , Nihan Arabacı , Zeliha Nurdan Saraçoğlu , Ebrahim Valıpour , SerkanHaliskaranfil , Hatice Korkmaz Güvenmez , Burhan arıkanBBacillus sp. , CMC , CMCaz , Alkalifil , TermofilDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil,Alkalin, Deterjan ve H2O2’ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonuVe KarakterizasyonuDoğal İzolat Termofilik Bacillus sp. CY-8 Suşundan Termostabil,Alkalin, Deterjan ve H2O2’ye Dirençli CMCaz Enziminin İzolasyonuVe Karakterizasyonu
14Yasemin Kılıç , Zehra Nur YüksekdağBBifidobacterium , Lactobacillus , laktoz intoleranSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine EtkisiSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine Etkisi
15Yasemin Kılıç , Zehra Nur YüksekdağBBifidobacterium , Lactobacillus , laktoz intoleranSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine EtkisiSıcaklık ve pH’nın Lactobacillus spp. ve Bifidobacterium spp.β-galaktosidaz Enzim Aktivitesine Etkisi
16Nalan TURUS , Zeliha Nurdan SARAÇOĞLU , Nihan ARABACI , Yasemin CAF , DenizTANRISEVER , Serkan HALİSKARANFİL , İnci Suna HÜRTAŞ , Ebrahim VALİPOUR , HaticeKORKMAZ GÜVENMEZ , Burhan ARIKAN , Yelis MAAŞOĞLUBBacillus sp. , Alkalin , Cold aktif , Proteaz , DeterjanAlkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen YeniCold Aktif, H2O2 ve Triton X-100’e Dirençli Proteaz EnzimininKarakterizasyonuAlkalifil Psikrofilik Bacillus sp. NB-16 Suşundan Üretilen YeniCold Aktif, H2O2 ve Triton X-100’e Dirençli Proteaz EnzimininKarakterizasyonu
17Dicle Arar , Nur Bozbeyoğlu , Nazime Doğan , Hatice Akdoğan ,Merve Canpolat , Gülümser DoğanlıMBacillus licheniformis , biyodekolorizasyon , Turkuaz mavisi HFG , reaktifboyar maddeTermotolerant Bacillus licheniformis B22 ile Turkuaz Mavisi HFGReaktif Boyar Maddenin Dekolorizasyonu ve BiyodegredasyonuTermotolerant Bacillus licheniformis B22 ile Turkuaz Mavisi HFGReaktif Boyar Maddenin Dekolorizasyonu ve Biyodegredasyonu
18Cihan Darcan , Necip Atar , Önder İdil , Burçin Nilay Yener , Berat Onur Atalar , Zafer ÜstündağBAg nanopartikül , kataliz , ‘’green’’sentez , Bacillus cereusBacillus cereus Hücresiz Ekstraktı KullanılarakGümüş Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi veKatalizör Olarak KullanılmasıBacillus cereus Hücresiz Ekstraktı KullanılarakGümüş Nanoparçacıklarının Elde Edilmesi veKatalizör Olarak Kullanılması
19Meryem Demirci , Elif Sevim , Şeyma Şensoy Karaoğlu , Serpil Yüce , Cihan YıldızMBacillus amyloliquefaciens , bakteriyosin , antimikrobiyal etkiTopraktan İzole Edilen Bacillus amyloliquefaciens B13 TarafındanÜretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu ve Kısmi SaflaştırılmasıTopraktan İzole Edilen Bacillus amyloliquefaciens B13 TarafındanÜretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu ve Kısmi Saflaştırılması
20Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzMGeobacillus , 16s rRNA , HVHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler SistematiğiHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
21Nazime Mercan Doğan , Göksel Doğan , Aydın Bayraktar , Kübra KaynarcaMBacillus sp; Cr (VI) Reduction; Organic acid; Exopolysaccarides (EPS)Cromium Reduction and Exopolysaccaride (EPS) Production byThermophilic Bacillus Strains(Bacillus stearothermophilus ve B. licheniformis)Cromium Reduction and Exopolysaccaride (EPS) Production byThermophilic Bacillus Strains(Bacillus stearothermophilus ve B. licheniformis)
22Duygu Odabaş , Ömer ErtürkMBacillus , insektisidal aktivite , antimikrobiyal aktivite , OrduOrdu İli ve İlçelerinden Toplanan Toprak Numunelerinden Bacillussp. Suşlarının İzolasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin BelirlenmesiOrdu İli ve İlçelerinden Toplanan Toprak Numunelerinden Bacillussp. Suşlarının İzolasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi
23Abdurrahman U. Tamer , Mustafa Oskay , Cem AzeriMBacillus sp. , ksilanaz , selülaz , termostabil , tarımsal atıkBacillus sp. Üyelerinin Ksilanaz ve Selülaz AktivitelerininAraştırılması: Enzim Üretimi, Optimizasyonu ve BazıParametrelerinin BelirlenmesiBacillus sp. Üyelerinin Ksilanaz ve Selülaz AktivitelerininAraştırılması: Enzim Üretimi, Optimizasyonu ve BazıParametrelerinin Belirlenmesi
24Sunay Tekin , Semih Yılmaz , Uğur Azizioğlu , Enfal Çömlekçi ,Salih Karabörklü , Mikail Akbulut , Abdurrahman AyvazBBacillus thuringiensis , Ephestia kuehniella , Plodia interpunctella , ToksisiteKahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar ÜzerindekiEtkilerinin AraştırılmasıKahramanmaraş İlinden İzole Edilen Bacillus thuringiensisİzolatlarının Karakterizasyonu Ve Tarımsal Zararlılar ÜzerindekiEtkilerinin Araştırılması
25Elif Sevim , Şeyma Şensoy Karaoğlu , Nazan Kıllı , Mehmet IşıkMBacillus , antibiyotik dienci , ağır metal profili , direnç plazmitleriTopraktan İzole Edilen Bacillus İzolatlarının İdentifikasyonu, AğırMetal ve Antibiyotik Dirençlerinin TespitiTopraktan İzole Edilen Bacillus İzolatlarının İdentifikasyonu, AğırMetal ve Antibiyotik Dirençlerinin Tespiti
26Merve Sezer , Hilal Özdağ , Yeşim D. Alakoç , Zeynep Özkeserli , Bekir ÇölMBGBor , Bacillus boroniphilus , Gap (boşluk) , transpozaz , yeni nesil genom sekanslamaBacillus boroniphilus’un Genom Dizisinin Tamamlanmasında“Boşluk Doldurma” Çalışmaları ve Transpozaz KodlayanDizilerin BulunmasıBacillus boroniphilus’un Genom Dizisinin Tamamlanmasında“Boşluk Doldurma” Çalışmaları ve Transpozaz KodlayanDizilerin Bulunması
27Ayşenur Eminoğlu , Cemal SandallıMBGKsilanaz/kitin deasetilaz , Anoxybacillus flavithermus WK1 , biyokimyasal karakterizasyon.Anoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonuAnoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonu
28Ayşegül Saral , Serdar Ülker , Hakan Karaoğlu , Cemal Sandallı , Ali Osman BeldüzMBGSitidin 5’-trifosfat sentetaz , Anoxybacillus gonensis G2T , biyokimyasalkarakterizasyon , ekspresyon , klonlamaAnoxybacillus Gonensis G2T CTP Sentetaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Amonyak-Bağımlı CTP SentetazAktivitesinin KarakterizasyonuAnoxybacillus Gonensis G2T CTP Sentetaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Amonyak-Bağımlı CTP SentetazAktivitesinin Karakterizasyonu
29Fatih Ş. Beriş , Özlem Hızal , Esma Akyıldız , Zeynep BaranerBİYFenilketonüre , BH4 , GCH-I , Termofilik , Anoxybacillus flavithermusBH4 Mekanizmasının Öncü Enzimi GTP Siklohidrolaz-I’inTermofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinden Klonlanması ve Biyokimyasal KarakterizasyonuBH4 Mekanizmasının Öncü Enzimi GTP Siklohidrolaz-I’inTermofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinden Klonlanması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
30Nur Bozbeyoğlu , Dicle Arar , Nazime Doğan , Hatice Akdoğan ,Merve Canpolat , Tuğba ŞensoyMLysinibacillus fusiformis , biyodekolorizasyon , Turkuaz mavisi HFG , FTIR ,GC-MSTermofilik Lysinibacillus fusiformis B26 ile Boyar Madde TurkuazMavisi HFG’nin Dekolorizasyonu ve BiyodegredasyonuTermofilik Lysinibacillus fusiformis B26 ile Boyar Madde TurkuazMavisi HFG’nin Dekolorizasyonu ve Biyodegredasyonu
31Tuba Korkmaz , İnci ÖzdemirMBiofilm , spore , Geobacillus kaustophilus , thermophilic , polystyreneEffects of Environmental Stress Conditions on Biofilm Formation by Thermophilic Geobacillus kaustophilusEffects of Environmental Stress Conditions on Biofilm Formation by Thermophilic Geobacillus kaustophilus
32Mehdi Rahnema , Fateme Mosavi , Nasrin HeidariehMProbiotic , Lactobacillus pentosus , Gastric Ulcers , healingThe Effect of Iranian Native Lactobacillus pentosus on Healing of Gastric Ulcers in Wistar Male RatThe Effect of Iranian Native Lactobacillus pentosus on Healing of Gastric Ulcers in Wistar Male Rat
33Filiz Özkana , Ali Sevim , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMSpodoptera littoralis , Bakteriyal flora , Mikrobiyal mücadele , Bacillus thuringiensisSpodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in Bakteriyal Mücadele Etmeninin AraştırılmasıSpodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması
34Meriç Demeli , Kazım Sezen , Zihni DemirbağMBacillus thuringiensis , depolar , biyolojik mücadeleTrabzon’daki Fındık ve Tahıl Depolarından Bacillus sp. İzolasyonu, Karakterizasyonu ve İnsektisidal Özelliklerinin AraştırılmasıTrabzon’daki Fındık ve Tahıl Depolarından Bacillus sp. İzolasyonu, Karakterizasyonu ve İnsektisidal Özelliklerinin Araştırılması
35Gülümser Acar Doğanlı , Nazime Mercan Doğan , Göksel Doğan , Eda EvgenMCr(VI) indirgemesi , Lysinibacillus , Pamukkale Termal Bölge , Organik asit ,Pamukkale Termal Bölgeden İzole Edilen Lysinibacillus fusiformis B26’nın Cr(VI) İndirgemesi ve Krom İndirgemesini Etkileyen Optimal Şartların BelirlenmesiPamukkale Termal Bölgeden İzole Edilen Lysinibacillus fusiformis B26’nın Cr(VI) İndirgemesi ve Krom İndirgemesini Etkileyen Optimal Şartların Belirlenmesi
36Fatma Özdemir , Seza Arslan , Ayla EyiMBacillus spp. , antimicrobial resistance , lipase , proteinasePrevalence of Bacillus spp. in Homemade White Cheese:Antimicrobial Resistance, Proteinase and Lipase ActivityPrevalence of Bacillus spp. in Homemade White Cheese:Antimicrobial Resistance, Proteinase and Lipase Activity
37Nazan Dalkıran , Ayşegül Özer , Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBİYAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı suşundan elde edilen bu yeni enziminbaşka özelliklerine bakılarak literatürdeki diğer L-arabinoz izomerazlar ile karşılaştırılmaktadırAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenL-arabinoz izomeraz Geninin Klonlanması ve KarakterizasyonuAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenL-arabinoz izomeraz Geninin Klonlanması ve Karakterizasyonu
38Berat Çınar , Zehra Nur YüksekdağBİYLactobacillus , Bifidobacterium , β-Glukozidaz , probiyotikLactobacillus ve Bifidobacterium Cinsi Bakterilerde Yapay Mide Suyuve Bağırsak Sıvısında β-Glukozidaz AktiviteleriLactobacillus ve Bifidobacterium Cinsi Bakterilerde Yapay Mide Suyuve Bağırsak Sıvısında β-Glukozidaz Aktiviteleri
39Fulya Ay Şal , Meral Beldüz , Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBİYGeobacillus , esteraz , termofilikGeobacillus sp. TF12 Suşundan Elde EdilenEsterazın KarakterizasyonuGeobacillus sp. TF12 Suşundan Elde EdilenEsterazın Karakterizasyonu
40Müslüm Tokgöz , Nazan Dalkıran , Öznur Gedikli , Kadriye İnan ,Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBİYAnoxybacillus , RibulokinazAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenRibulokinaz Geninin Klonlanması ve KarakterizasyonuAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenRibulokinaz Geninin Klonlanması ve Karakterizasyonu
41Elçin Ekşia , Muhammet Mustafa AkınerbPBCulex pipiens , Bacillus thrungiensis var. israilensis , Bacillus sphaericus ,Etoxyle alkol , diflubenzuron , temephos , mücadeleBeş Farklı Larvasitin Ev Sivrisineği Culex pipiens’deYumurtlama Aktivitesi Üzerine EtkisiBeş Farklı Larvasitin Ev Sivrisineği Culex pipiens’deYumurtlama Aktivitesi Üzerine Etkisi
42Alev Usta , Elif DemirkanBToprak , Bacillus , antibiyotik , agar kuyu difuzyon , glukozTürkiye Topraklarından Antibiyotik Potent Bacillus sp.’lerin Taranması ve Antibiyotik Üretimi Üzerine GlukozKonsantrasyonunun EtkisiTürkiye Topraklarından Antibiyotik Potent Bacillus sp.’lerin Taranması ve Antibiyotik Üretimi Üzerine GlukozKonsantrasyonunun Etkisi
43Ayşegül ERSAYIN YAŞINOK , Feride İffetSAHİN , Mehmet HABERALMEndofit , Bacillus , ksilanaz ,ksilan , tarımsal atıklarEndofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik BirEnzim Olan Ksilanazın Üretimi ve KısmıKarakterizasyonuEndofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik BirEnzim Olan Ksilanazın Üretimi ve KısmıKarakterizasyonu
44Z. Burcu BAKIR ATEŞLİERMAnoxybacillus sp. , lipaz ,esteraz , termofilikAnoxybacillus sp. HBB 134’den TermostabilLipaz Üretimi Üzerine Kültür KoşullarınınEtkisiAnoxybacillus sp. HBB 134’den TermostabilLipaz Üretimi Üzerine Kültür KoşullarınınEtkisi
45Derya YANMIŞ , Hakan KARAOĞLU , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , glukozizomerazAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesiAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesi
46Fatih Şaban BERİŞ , Hakan KARAOĞLU ,Sabriye ÇANAKÇI , Ali Osman BELDÜZMTermofilik Bakteri ,Anoxybacillus gonensis , Alüminyum direnci ,ATPazATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin KarşılaştırılmasıATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin Karşılaştırılması
47Sema Agüloğlu Fincan , Barış Enez , Veysi OrtakayaBİYAnoxybacillus sp. ksilanaz , izolasyon , karakterizasyonSıcak Su Kaynağından İzole Edilen Termofilik Anoxybacillus sp.’denKsilanaz Enziminin İzolasyonu ve KarakterizasyonuSıcak Su Kaynağından İzole Edilen Termofilik Anoxybacillus sp.’denKsilanaz Enziminin İzolasyonu ve Karakterizasyonu
48Meral Beldüz , Fulya Ay Şal , Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBİYAneurinibacillus , esteraz , termofilikAneurinibacillus sp. PDF24 Suşundan Elde Edilen EsterazınSaflaştırılması ve KarakterizasyonuAneurinibacillus sp. PDF24 Suşundan Elde Edilen EsterazınSaflaştırılması ve Karakterizasyonu
49Kadriye İNAN , Murat KAÇAĞAN , ZelihaCEVHER , Fatmagül ALTIN ,A. Osman BELDÜZ ,Sabriye ÇANAKÇIMGeobacillus sp. 7.1 , termofilikalkalen , ksilanazGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
50Pınar YEŞİLGİL , Kadriye İNAN , MuratKAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKCİ , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus sp. 13K ,Termofilik Abf , p-nitrofenil α-L-arabinofuranosideAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
51Gönenç AKYAR , Güven ÖZDEMİR , ŞahnurIRMAKMSiyah zeytin fermentasyonu ,starter kültür , Lactobacillus plantarum ,tuz toleransıPM168 1315 / poster/ Mikroorganizma / GıdaMikrobiyolojisi İndikatör mikroorganizma ,dondurulmuş gıdaSiyah Zeytin FermentasyonununHızlandırılmasına Yönelik OlarakFermentasyonun Mükrobiyolojik Olarakİzlenmesi ve Starter Kültür KullanımıSiyah Zeytin FermentasyonununHızlandırılmasına Yönelik OlarakFermentasyonun Mükrobiyolojik Olarakİzlenmesi ve Starter Kültür Kullanımı
52Dilşat Nigar ÇOLAK , Kadriye İNAN , HakanKARAOĞLU , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , recN , ftsY ,flaA , PCRrecN, flaA ve ftsY Genlerine Göre AnoxybacillusCinsinin Moleküler SistematiğirecN, flaA ve ftsY Genlerine Göre AnoxybacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
53Demet MERT , Hatice KATI , Kazım SEZEN ,Zihni DEMİRBAĞ , Remziye NALÇACIOĞLUMBacillus thuringiensis , cry3Aaδ-endotoksin , Xyleborus dispar , fındık zararlısıFındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzoleEdilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) Geninin Klonlanması,Karakterizasyonu ve EkspresyonuFındık Zararlısı Xyleborus dispar’dan İzoleEdilen Bacillus thuringiensis’e Ait cry3Aa (δ-endotoksin) Geninin Klonlanması,Karakterizasyonu ve Ekspresyonu
54Sadin ÖZDEMİRMGeobacillus , ağır metal , MIC ,biyoakümülasyonFarklı Metal Konsantrasyonlarının TermofilikGeobacillus Türlerinin Üreme ve MetalBiyoakümülasyonu Üzerine EtkisiFarklı Metal Konsantrasyonlarının TermofilikGeobacillus Türlerinin Üreme ve MetalBiyoakümülasyonu Üzerine Etkisi
55Gülşen ULUKÖY , Esin ÖZDEMİRMProbiyotik , balık ,Lactobacillus , mikroflora , antagonistik etkiBalık Sağlığında Probiyotiklerin ÖnemiBalık Sağlığında Probiyotiklerin Önemi
56Gülsüm UÇAR , Özlem KIRANMKeratinaz , Bacillus , izolasyonKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerindenİzole Edilen Bacillus İzolatlarında KeratinazEnziminin Özelliklerinin AraştırılmasıKahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiÇiftliği’nden Alınan Toprak Örneklerindenİzole Edilen Bacillus İzolatlarında KeratinazEnziminin Özelliklerinin Araştırılması
57Nilgün TEKİN , Arzu ÇÖLERİ , Cumhur ÇÖKMÜŞMBacillus sp. , alkalen proteaz ,enzim saflaştırması ve karakterizasyonuTürkiye Kaynaklı Bacillus spp.'lerin AlkalenProteaz Üretim Kapasiteleri ve EnzimlerinKısmen KarakterizasyonuTürkiye Kaynaklı Bacillus spp.'lerin AlkalenProteaz Üretim Kapasiteleri ve EnzimlerinKısmen Karakterizasyonu
58Derya ÖNAL , Belma ASLIM , ZekiyeSULUDERE , Yavuz BEYATLIMLactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus , epitele tutunma , CaCo-2 hücresi ,eksopolisakkaritMuhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus Suşlarının Caco-2 HücrelerineTutunmalarına Eksopolisakkkarit Üretimi veMide-Bağırsak Sistemi Koşullarının EtkisiMuhtemel Probiyotik Lactobacillus delbrueckiisubsp. bulgaricus Suşlarının Caco-2 HücrelerineTutunmalarına Eksopolisakkkarit Üretimi veMide-Bağırsak Sistemi Koşullarının Etkisi
59Burhan ARIKAN , Hatice KORKMAZ , AshabilAYGAN , Berna KUZUMBacillus , CMCase , asidofilik ,termostabilBacillus spp. S-41 Suşundan CMCase Enzimİzolasyonu ve KarakterizasyonuBacillus spp. S-41 Suşundan CMCase Enzimİzolasyonu ve Karakterizasyonu
60Hatice KORKMAZ , Berna KUZU , BurhanARIKAN , Emre KOŞAR ,Ashabil AYGAN ,Ayşenur KAYAMKitinaz , Bacillus ,bioinsektisit , biyodegradasyonBacillus spp. HBK-51’den Elde EdilenKitinolitik Enzimin KarakterizasyonuBacillus spp. HBK-51’den Elde EdilenKitinolitik Enzimin Karakterizasyonu
61Gamze BAŞBÜLBÜL , H.Halil BIYIKMGeobacillus toebii HBB-214 ,BakteriosinTermofilik Geobacillus toebii HBB-218 SuşuTarafından Üretilen BakteriyosininKarakterizasyonuTermofilik Geobacillus toebii HBB-218 SuşuTarafından Üretilen BakteriyosininKarakterizasyonu
62Derya YANMIŞ , Hakan KARAOĞLU , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , glukozizomerazAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesiAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesi
63Sabriye ÇANAKÇI , Murat KAÇAĞAN , KadriyeİNAN , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus gonensis Ac-26 , termofilik Abf , p-nitrofenil α-LarabinofuranosidAnoxybacillus gonensis A-26 SuşundanTermofilik Arabinofuranosidaz GenininKlonlanması, Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus gonensis A-26 SuşundanTermofilik Arabinofuranosidaz GenininKlonlanması, Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
64Kadriye İNAN , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMGeobacillus , 16S rRNA , recNGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımıGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımı
65Nihal YÜCEL , Hakan ÖZDOĞANMEt , Bacillus , proteolitik ,lipolitikÇiğ Et Örneklerinden İzole Edilen Bacillustürlerinin Tanımlanması ile Proteolitik veLipolitik Enzim Aktivitelerinin AraştırılmasıÇiğ Et Örneklerinden İzole Edilen Bacillustürlerinin Tanımlanması ile Proteolitik veLipolitik Enzim Aktivitelerinin Araştırılması
66Cemal SANDALLIMAnoxbacillus , Geobacillus ,RAPD ve SCARAnoxbacillus Türleri İçin SCAR MarkırGeliştirmek Üzerine Bir ÇalışmaAnoxbacillus Türleri İçin SCAR MarkırGeliştirmek Üzerine Bir Çalışma