17 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Murat KAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKÇI , CemalSANDALLI , Kadriye İNAN , Dilşat NigarÇOLAK , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus pushchinoensisA8 , termofilik ksilanaz , ince tabaka kromotografisiAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,KarakterizasyonuAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,Karakterizasyonu
2Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMAnoxybacillus ,fosfolipit ,TLC ,sıcak su kaynağıTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin AnaliziTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus Cinsi Bakterinin FosfolipitÇeşitlerinin Analizi
3Reyhan GÜL GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUS , Erhan ÜNLÜMAntibiyotik , Anoxybacillus ,BacillusTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere DirençlilikleriTaşlıdere (Batman) Sıcak Su Kaynağından İzoleEdilen Anoxybacillus ve Bacillus CinsiBakterilerin Antibiyotiklere Dirençlilikleri
4Z. Burcu BAKIR ATEŞLİERMAnoxybacillus sp. , lipaz ,esteraz , termofilikAnoxybacillus sp. HBB 134’den TermostabilLipaz Üretimi Üzerine Kültür KoşullarınınEtkisiAnoxybacillus sp. HBB 134’den TermostabilLipaz Üretimi Üzerine Kültür KoşullarınınEtkisi
5Derya YANMIŞ , Hakan KARAOĞLU , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , glukozizomerazAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesiAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesi
6Fatih Şaban BERİŞ , Hakan KARAOĞLU ,Sabriye ÇANAKÇI , Ali Osman BELDÜZMTermofilik Bakteri ,Anoxybacillus gonensis , Alüminyum direnci ,ATPazATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin KarşılaştırılmasıATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin Karşılaştırılması
7Müslüm Tokgöz , Nazan Dalkıran , Öznur Gedikli , Kadriye İnan ,Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBİYAnoxybacillus , RibulokinazAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenRibulokinaz Geninin Klonlanması ve KarakterizasyonuAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenRibulokinaz Geninin Klonlanması ve Karakterizasyonu
8Pınar Yeşilgil Atasoy , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBAnoxybacillus kestanbolensis K4 , alkalin proteaz , optimizasyon , tarımsal atıklarFarklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’tenEkstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin OptimizasyonuFarklı Substratlar Kullanarak Anoxybacillus kestanbolensis K4’tenEkstrasellüler Alkalin Proteaz Üretiminin Optimizasyonu
9Ayşenur Eminoğlu , Cemal SandallıMBGKsilanaz/kitin deasetilaz , Anoxybacillus flavithermus WK1 , biyokimyasal karakterizasyon.Anoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonuAnoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonu
10Ayşegül Saral , Serdar Ülker , Hakan Karaoğlu , Cemal Sandallı , Ali Osman BeldüzMBGSitidin 5’-trifosfat sentetaz , Anoxybacillus gonensis G2T , biyokimyasalkarakterizasyon , ekspresyon , klonlamaAnoxybacillus Gonensis G2T CTP Sentetaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Amonyak-Bağımlı CTP SentetazAktivitesinin KarakterizasyonuAnoxybacillus Gonensis G2T CTP Sentetaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Amonyak-Bağımlı CTP SentetazAktivitesinin Karakterizasyonu
11Fatih Ş. Beriş , Özlem Hızal , Esma Akyıldız , Zeynep BaranerBİYFenilketonüre , BH4 , GCH-I , Termofilik , Anoxybacillus flavithermusBH4 Mekanizmasının Öncü Enzimi GTP Siklohidrolaz-I’inTermofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinden Klonlanması ve Biyokimyasal KarakterizasyonuBH4 Mekanizmasının Öncü Enzimi GTP Siklohidrolaz-I’inTermofilik Anoxybacillus flavithermus Bakterisinden Klonlanması ve Biyokimyasal Karakterizasyonu
12Pınar YEŞİLGİL , Kadriye İNAN , MuratKAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKCİ , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus sp. 13K ,Termofilik Abf , p-nitrofenil α-L-arabinofuranosideAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus sp. 13K Bakterisinden Termofilikrabinofuranosidaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
13Dilşat Nigar ÇOLAK , Kadriye İNAN , HakanKARAOĞLU , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , recN , ftsY ,flaA , PCRrecN, flaA ve ftsY Genlerine Göre AnoxybacillusCinsinin Moleküler SistematiğirecN, flaA ve ftsY Genlerine Göre AnoxybacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
14Derya YANMIŞ , Hakan KARAOĞLU , Ali OsmanBELDÜZMAnoxybacillus , glukozizomerazAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesiAnoxybacillus gonensis ÇT1 Sarı Suşunun DGlukozİzomeraz Geninin Klonlanması, GenÜrününün Saflaştırılması ve KarakterizeEdilmesi
15Sabriye ÇANAKÇI , Murat KAÇAĞAN , KadriyeİNAN , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus gonensis Ac-26 , termofilik Abf , p-nitrofenil α-LarabinofuranosidAnoxybacillus gonensis A-26 SuşundanTermofilik Arabinofuranosidaz GenininKlonlanması, Ekspresyonu ve KarekterizasyonuAnoxybacillus gonensis A-26 SuşundanTermofilik Arabinofuranosidaz GenininKlonlanması, Ekspresyonu ve Karekterizasyonu
16Sema Agüloğlu Fincan , Barış Enez , Veysi OrtakayaBİYAnoxybacillus sp. ksilanaz , izolasyon , karakterizasyonSıcak Su Kaynağından İzole Edilen Termofilik Anoxybacillus sp.’denKsilanaz Enziminin İzolasyonu ve KarakterizasyonuSıcak Su Kaynağından İzole Edilen Termofilik Anoxybacillus sp.’denKsilanaz Enziminin İzolasyonu ve Karakterizasyonu
17Nazan Dalkıran , Ayşegül Özer , Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzBİYAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı suşundan elde edilen bu yeni enziminbaşka özelliklerine bakılarak literatürdeki diğer L-arabinoz izomerazlar ile karşılaştırılmaktadırAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenL-arabinoz izomeraz Geninin Klonlanması ve KarakterizasyonuAnoxybacillus kestanbolensis AC26 Sarı Suşundan İzole EdilenL-arabinoz izomeraz Geninin Klonlanması ve Karakterizasyonu