11 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Canberk İŞLER , İsmail Hakkı AKGÜN , E. Esin HAMEŞ‐KOCABAŞÇB , MAktinomisin D , Aktinomiset , Antimikrobiyal maddeFARKLI EKOLOJİK ÇEVRELERDEN İZOLE EDİLEN AKTİNOMİSET SUŞLARININ AKTİNOMİSİN D ÜRETİMLERİFARKLI EKOLOJİK ÇEVRELERDEN İZOLE EDİLEN AKTİNOMİSET SUŞLARININ AKTİNOMİSİN D ÜRETİMLERİ
2Özlem ÖNER , F. Can ÖZKAYA , Özkan GÜBE , Ceyda KULA , Güner EKİZ , BakiYOKEŞ , Ataç UZEL , E. Esin HAMEŞ‐KOCABAŞ , Erdal BEDİRÇB , MDenizel aktinomisetler , Streptomyces , antimikrobiyal aktiviteSÜNGERLERLE İLİŞKİLİ AKTİNOMİSETLER: DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK VE ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİK ÜRETİM POTANSİYELLERİSÜNGERLERLE İLİŞKİLİ AKTİNOMİSETLER: DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK VE ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİK ÜRETİM POTANSİYELLERİ
3Michael GoodfellowMAktinomiset , Biyoaktif metabolitActinobacterial Diversity and Drug Discovery:Will A Renaissance Follow the Decline and Fall?Actinobacterial Diversity and Drug Discovery:Will A Renaissance Follow the Decline and Fall?
4Ataç UZEL , Elif Esin HAMES KOCABAŞ , AslıKAÇARMDeniz sedimenti , aktinomiset ,alkali proteaz , organik çözgenDeniz Sedimentinden İzole Edilen StreptomycesMarac 1–4 Suşundan Organik ÇözgenVarlığında Kararlı Alkali Proteaz ÜretimiDeniz Sedimentinden İzole Edilen StreptomycesMarac 1–4 Suşundan Organik ÇözgenVarlığında Kararlı Alkali Proteaz Üretimi
5Semra İLHAN , Bükay YENİCE GÜRSU , TuğbaÜNSAL , Arzu ALTIN , Cansu FİLİK İŞÇENMDeneysel tasarım , Plackett-Burman , Fermentasyon , AktinomisetAntibiyotik Üretiminin Arttırılmasında DeneyTasarımı Kullanılarak Besinsel GereksinimlerinTaranmasıAntibiyotik Üretiminin Arttırılmasında DeneyTasarımı Kullanılarak Besinsel GereksinimlerinTaranması
6Ayşe Betül KARADUMAN , Mustafa YAMAÇ ,Nagehan TEKNECİMAktinomiset , Streptomyces ,metal , tolerans , biyosorpsiyonMetal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden EldeEdilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır MetalToleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisiMetal Pollusyonlu Toprak Örneklerinden EldeEdilen Aktinomiset İzolatlarının Ağır MetalToleransı ve Biyosorpsiyon İlişkisi
7Kadriye ÖZCAN , Semiha Çetinel-Aksoy , Şaban Orçun KALKAN , Ataç UZEL , Erdal BEDİRBAktinomiset , MIC , antimikrobiyal aktivite , kloramfenikol , Van gölüVan Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve SaflaştırılmasıVan Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve Saflaştırılması
8Semiha Çetinel Aksoy , Kadriye Özcan , Orçun Kalkan , Ataç UzelBAktinomiset , Antimikrobiyal aktivite , 16S rDNA dizi analizi , Deniz sedimentiEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite TaramasıEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite Taraması
9Mustafa Oskay , Abdurrahman U. TamerMAktinomisetler , endüstriyel atık , kâğıt beyazlatma , ksilanaz üretimiBazı Aktinomisetlerin Standart ve Endüstriyel Atık BazlıBesiyerlerindeki Ksilanaz Aktivitelerinin AraştırılmasıBazı Aktinomisetlerin Standart ve Endüstriyel Atık BazlıBesiyerlerindeki Ksilanaz Aktivitelerinin Araştırılması
10Elif Çil , Kamil IşıkBAktinomiset , MLST , 16SrRNA , rpoB , gyrBFarklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler TaksonomisiFarklı Habitatlardan İzole Edilen Actinomadura, Micromonospora,Nocardia, Streptomyces İzolatlarının Moleküler Taksonomisi
11Demet Tatar , Kıymet , Güven , Anıl Sazak , Nevzat ŞahinMBGTuz Gölü , Çamaltı Tuzlası , Cihanbeyli Yavşan Tuzlası , 16S rRNA gen , Halofilik AktinomisetTuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler KarakterizasyonuTuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler Karakterizasyonu