8 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Murat KAÇAĞAN , Sabriye ÇANAKÇI , CemalSANDALLI , Kadriye İNAN , Dilşat NigarÇOLAK , Ali Osman BELDÜZMAnoxybacillus pushchinoensisA8 , termofilik ksilanaz , ince tabaka kromotografisiAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,KarakterizasyonuAnoxybacillus pushchinoensis A8 SuşundanKsilanaz Enziminin İzolasyonu,Karakterizasyonu
2Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU , Bülent KAR , Ferit CanYAZDIÇ , Emin ÖZKÖSE , Mehmet Sait EKİNCİMNeocallimastix sp. ,Caeocomyces sp. , Orpinomyces sp. , Anaeromycessp. , biyoteknoloji , ksilanazRumen Funguslarının İzolasyonu,Tanımlanması ve Ksilanaz Enzim AktivitelerininBelirlenmesiRumen Funguslarının İzolasyonu,Tanımlanması ve Ksilanaz Enzim AktivitelerininBelirlenmesi
3Ayşegül ERSAYIN YAŞINOK , Feride İffetSAHİN , Mehmet HABERALMEndofit , Bacillus , ksilanaz ,ksilan , tarımsal atıklarEndofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik BirEnzim Olan Ksilanazın Üretimi ve KısmıKarakterizasyonuEndofit Bacillus Suşlarından Ksilanolitik BirEnzim Olan Ksilanazın Üretimi ve KısmıKarakterizasyonu
4Kadriye İNAN , Murat KAÇAĞAN , ZelihaCEVHER , Fatmagül ALTIN ,A. Osman BELDÜZ ,Sabriye ÇANAKÇIMGeobacillus sp. 7.1 , termofilikalkalen , ksilanazGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuGeobacillus sp. 7.1 Bakterisinden TermofilikKsilanaz Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
5Uğur ÇÖMLEKÇİOĞLU , Emin ÖZKÖSE , İsmailAKYOL , Mehmet Sait EKİNCİMNeocallimastix sp. , laktik asitbakterisi , pIL253 , ksilanazNeocallimastix sp. GMLF1’e Ait KsilanazGeninin Klonlaması, Ekspresyonu veKarakterizasyonuNeocallimastix sp. GMLF1’e Ait KsilanazGeninin Klonlaması, Ekspresyonu veKarakterizasyonu
6Sema Agüloğlu Fincan , Barış Enez , Veysi OrtakayaBİYAnoxybacillus sp. ksilanaz , izolasyon , karakterizasyonSıcak Su Kaynağından İzole Edilen Termofilik Anoxybacillus sp.’denKsilanaz Enziminin İzolasyonu ve KarakterizasyonuSıcak Su Kaynağından İzole Edilen Termofilik Anoxybacillus sp.’denKsilanaz Enziminin İzolasyonu ve Karakterizasyonu
7Abdurrahman U. Tamer , Mustafa Oskay , Cem AzeriMBacillus sp. , ksilanaz , selülaz , termostabil , tarımsal atıkBacillus sp. Üyelerinin Ksilanaz ve Selülaz AktivitelerininAraştırılması: Enzim Üretimi, Optimizasyonu ve BazıParametrelerinin BelirlenmesiBacillus sp. Üyelerinin Ksilanaz ve Selülaz AktivitelerininAraştırılması: Enzim Üretimi, Optimizasyonu ve BazıParametrelerinin Belirlenmesi
8Mustafa Oskay , Abdurrahman U. TamerMAktinomisetler , endüstriyel atık , kâğıt beyazlatma , ksilanaz üretimiBazı Aktinomisetlerin Standart ve Endüstriyel Atık BazlıBesiyerlerindeki Ksilanaz Aktivitelerinin AraştırılmasıBazı Aktinomisetlerin Standart ve Endüstriyel Atık BazlıBesiyerlerindeki Ksilanaz Aktivitelerinin Araştırılması