44 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Chad W. SaltikovMArsenik , BakteriHow Bacteria Grow on Arsenic?How Bacteria Grow on Arsenic?
2Fatih MATYAR , Osman GÜLNAZ , AyşenurKAYA , Tamer AKKAN , Buse ERASLANMGr(-) bakteri , karides ,antibiyotik , dirençlilikKarideslerden İzole Edilen Gr(-) BakteriSuşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu AntibiyotikDirençliliklerinin AraştırılmasıKarideslerden İzole Edilen Gr(-) BakteriSuşlarının İdentifikasyonu ve Çoklu AntibiyotikDirençliliklerinin Araştırılması
3Tülin AŞKUN , GülendamTÜMEN , AhmetKARAHAN , Esra SOLMAZMSalvia , bakteri , fungi ,Mycobacterium tuberculosis , HPLCS. araminensis ve S. aucheri var aucheri MetanolEkstrelerinin HPLC Analizleri veAntimikrobiyal Aktivitesinin AraştırılmasıS. araminensis ve S. aucheri var aucheri MetanolEkstrelerinin HPLC Analizleri veAntimikrobiyal Aktivitesinin Araştırılması
4Sümeyra SAVAŞ , Ahmet ADIGÜZEL , MedineGÜLLÜCE , Tülin ÖZBEK , Fikrettin ŞAHİN ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , REP-PCR , DNA dizilemeHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuHasanabdal Köyü (Van-Erciş) Kaplıcasındanİzole Edilen Termofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
5Ahmet ADIGÜZEL , Medine GÜLLÜCE ,Fikrettin ŞAHİN , Özlem BARIŞ ,Hakan ÖZKANMTermofilik bakteri , MIS , 16S-23S rDNA , BOX-PCR , DNA dizilemePasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonuPasinler (Erzurum) Kaplıcasından İzole EdilenTermofilik Bakterilerin MolekülerKarakterizasyonu
6İsmail DEMİR , Kadriye ÖZCAN , HacerMURATOĞLU , Agah İkbal İNCE , ZihniDEMİRBAĞMLymantria dispar , bakteriyalkarakterizasyonLymantria dispar (Lepidoptera:Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerinidentifikasyonuLymantria dispar (Lepidoptera:Lymantriidae)’dan elde edilen bakterilerinidentifikasyonu
7Ali SEVİM , İsmail DEMİR , Zihni DEMİRBAĞMAgrotis segetum , bakteriyalfloraAgrotis segetum Schiff. (Lepitoptera:Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu veKarakterizasyonuAgrotis segetum Schiff. (Lepitoptera:Noctuidae)’dan Bakteri İzolasyonu veKarakterizasyonu
8Yekta GEZGİNÇ , İsmail AKYOL , Emin ÖZKÖSE ,M. Sait EKİNCİMLaktik asit bakterisi , plazmit ,antibiyotik dirençlikKöy Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik AsitBakterilerinin Plazmit İçerikleri ve AntibiyotikDirençlik Özelliklerinin BelirlenmesiKöy Yoğurtlarından İzole Edilen Laktik AsitBakterilerinin Plazmit İçerikleri ve AntibiyotikDirençlik Özelliklerinin Belirlenmesi
9Fatih Şaban BERİŞ , Hakan KARAOĞLU ,Sabriye ÇANAKÇI , Ali Osman BELDÜZMTermofilik Bakteri ,Anoxybacillus gonensis , Alüminyum direnci ,ATPazATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin KarşılaştırılmasıATPaz Özelliğine Sahip Olduğu VarsayılanAlüminyuma Dirençlilik Genleri ileAnoxybacillus gonensis G2 Bakterisinin ALRGeninin Karşılaştırılması
10Mehmet KENAR , Esmeray KÜLEY , FatihÖZOĞULMKarides , E. coli , Salmonella ,toplam bakteri sayımıAkdeniz’den Yakalanan Karideslerin BakteriyelFlorasının İncelenmesiAkdeniz’den Yakalanan Karideslerin BakteriyelFlorasının İncelenmesi
11Binnur MERİÇLİ YAPICI , Sadi Turgut BİLGİ , Derya DOĞANAYÇB , MIslatma‐Yumuşatma , Proteolitik Bakteri , Proteolitik Fungus ,Lipolitik Bakteri , Lipolitik Fungus , pH Toleransı , Tuz ToleransıISLATMA VE YUMUŞATMA BASAMAĞINDAN İZOLE EDİLEN BAZIMİKROORGANİZMALARIN pH ve TUZ TOLERANSLARININ İNCELENMESİISLATMA VE YUMUŞATMA BASAMAĞINDAN İZOLE EDİLEN BAZIMİKROORGANİZMALARIN pH ve TUZ TOLERANSLARININ İNCELENMESİ
12Özlem BARIŞ , Medine GÜLLÜCE , FikrettinŞAHİN , Hakan ÖZKAN , Furkan ORHAN ,Tülin ÖZBEKMMağara , bakteri , kalsit ,kalsifikasyonMağara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) OluşumuVe Bakterilerin EtkisiMağara Sistemlerinde Kalsit (CaCO3) OluşumuVe Bakterilerin Etkisi
13Esra İLHAN SUNGURMMikrobiyal korozyon , sülfatindirgeyen bakteriler , hidrojen sülfürMikrobiyal KorozyonMikrobiyal Korozyon
14Bihter MİNNOŞ , Ayşın ÇOTUK , Esra İLHANSUNGUR , Nihal DOĞRUÖZ , NurhanCANSEVERMSülfat indirgeyen bakteriler ,soğutma kulesi , mikrobiyolojik korozyonSoğutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli ÇelikSacın Mikrobiyal KorozyonuSoğutma Kulesi Su Sisteminde Galvanizli ÇelikSacın Mikrobiyal Korozyonu
15Sevgi ERTUĞRUL , Gönül DÖNMEZMReaktif boya , bakteri , atıksu ,azoredüktazTekstil Atıksularından İzole Edilen BakterilerinRenk Kirliliğinin Giderilmesinde KullanımıTekstil Atıksularından İzole Edilen BakterilerinRenk Kirliliğinin Giderilmesinde Kullanımı
16Miray ÜSTÜNTÜRK , Zuhal ZEYBEK , GüzinİSKELELİMKontakt lens saklama kapları ,ev musluk suları , amipler , mantarlar , bakterilerKontakt Lens Saklama Kaplarında ve EvMusluk Sularında MikrobiyalKontaminasyonun AraştırılmasıKontakt Lens Saklama Kaplarında ve EvMusluk Sularında MikrobiyalKontaminasyonun Araştırılması
17Nurdan SARAÇ , Rukiye BORAN , GültenÖKMEN , Aysel UĞURMLipaz , bakteri , süt , toprakToprak ve Süt Kökenli Gram PozitifBakterilerde Lipaz ÜretimiToprak ve Süt Kökenli Gram PozitifBakterilerde Lipaz Üretimi
18Ali Adem BAHAR , Kazım SEZEN , RemziyeNALÇACIOĞLU , Zihni DEMİRBAĞMColeoptera , kitinaz ,entomopatojen bakterilerDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenColeoptera Grubu Tarım Zararlısı BöceklerdenElde Edilen Bakterilerde Kitinaz AktivitesiTayiniDoğu Karadeniz Bölgesinde Yayılış GösterenColeoptera Grubu Tarım Zararlısı BöceklerdenElde Edilen Bakterilerde Kitinaz AktivitesiTayini
19Mehtap Solmaz , İsa GökçeBİYGram negatif bakteri , Kan kültürü , Multipleks PCRBazı Gram Negatif Mikroorganizmaların Tanısı içinMultipleks PCR Yönteminin UygulanmasıBazı Gram Negatif Mikroorganizmaların Tanısı içinMultipleks PCR Yönteminin Uygulanması
20Alev Sezen , Meryem Şengül Köseoğlu , Ömer Faruk AlgurBNBRIB-BPB besiyeri , TCP , fosfat çözen bakterilerİnorganik Fosfatın (tri kalsiyum fosfat) Mikrobiyal YollaÇözünmesinde Etkili Mikroorganizmaların Kalitatif Belirlenmesiİnorganik Fosfatın (tri kalsiyum fosfat) Mikrobiyal YollaÇözünmesinde Etkili Mikroorganizmaların Kalitatif Belirlenmesi
21Canan Usta , Semine Türkmen ElalmışBCladophyta , patojenik bakteri , antibakteriyal aktiviteYeşilırmak (Tokat) Nehri’nden İzole Edilmiş Bazı CladophoraTürlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin AraştırılmasıYeşilırmak (Tokat) Nehri’nden İzole Edilmiş Bazı CladophoraTürlerinin Antibakteriyel Aktivitelerinin Araştırılması
22Derya Doğanay , Binnur Meriçli Yapıcı , Işıl Meydani , Sadi Turgut BilgiBBiyosid , Alkalifilik Bakteri , Kıl Giderme , Kireçlik , Hidrolitik EnzimBazı Ticari Biyosidlerin Kıl Giderme ve Kireçlik Basamağındanİzole Edilen Alkalifilik Bakteriler Üzerine Etkinliğinin BelirlenmesiBazı Ticari Biyosidlerin Kıl Giderme ve Kireçlik Basamağındanİzole Edilen Alkalifilik Bakteriler Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi
23Gamze Sümbül Akar , Mediha Ece Karadöl , Esin Poyrazoğlu Çoban , Halil BıyıkBBakteriyal selüloz , nanomateryal , asetik asit bakterileriBiyouyumlu NanomateryalBiyouyumlu Nanomateryal
24Harun Önlü , Fadime Kıran , B. Hande Maden , Özlem OsmanağaoğluBLaktik asit bakterisi , antifungal aktivite , bakteriyosinİnsan Kaynaklı Bazı Laktik Asit Bakterilerinin AntifungalAktivitesinin Belirlenmesiİnsan Kaynaklı Bazı Laktik Asit Bakterilerinin AntifungalAktivitesinin Belirlenmesi
25Kübra Almacıoğlu , Fadime Kıran , Harun Önlü , Erol Karataş , Özlem OsmanağaoğluBLaktik asit bakterileri , probiyotik , ekzopolisakkaritProbiyotik Özellik Gösteren Bazı Laktik Asit BakterilerindeEkzopolisakkarit Miktarının Tespiti İçin Uygun İzolasyonYönteminin BelirlenmesiProbiyotik Özellik Gösteren Bazı Laktik Asit BakterilerindeEkzopolisakkarit Miktarının Tespiti İçin Uygun İzolasyonYönteminin Belirlenmesi
26Kadir Kınalıoğlu , Sinem Aydın , Özge İlhan , Zeynep YılmazBLiken , Antimikrobiyal Aktivite , Antioksidan Aktivite , Xanthoparmeliastenophylla , Bakteri.Xanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin AraştırılmasıXanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin Araştırılması
27Numan Emre Gümüş , Mehmet Karataş , Cengiz Akköz , Betül Yılmaz Öztürk , Baran AşıkkutluÇBKaraman , içme suyu , koliform bakteriler , kimyasal özelliklerKaraman İli Tatlı Su Çeşmelerinin Kimyasal veBakteriyolojik AnaliziKaraman İli Tatlı Su Çeşmelerinin Kimyasal veBakteriyolojik Analizi
28Ramazan Karakaya , Esra Dibek , Nihan Akgüç , Bekir ÇölMBor , bakteri , Azomethine H , asit ile ekstraksiyonBakterilerde Hücresel Bor Miktarının Belirlenmesi içinAzomethin H Yönteminin KullanılmasıBakterilerde Hücresel Bor Miktarının Belirlenmesi içinAzomethin H Yönteminin Kullanılması
29Meryem Demirci , Ali Sevim , Esra Budak , Tuğba ÖzmenMSöğüt yaprak böceği , bakteriyal flora , mikrobiyal mücadeleMikrobiyal Mücadele Etmeni Olarak Plagiodera versicolora(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Kültüre EdilebilirBakteriyal Florasının BelirlenmesiMikrobiyal Mücadele Etmeni Olarak Plagiodera versicolora(Coleoptera: Chrysomelidae)’nın Kültüre EdilebilirBakteriyal Florasının Belirlenmesi
30Meryem Demirci , Elif Sevim , Şeyma Şensoy Karaoğlu , Serpil Yüce , Cihan YıldızMBacillus amyloliquefaciens , bakteriyosin , antimikrobiyal etkiTopraktan İzole Edilen Bacillus amyloliquefaciens B13 TarafındanÜretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu ve Kısmi SaflaştırılmasıTopraktan İzole Edilen Bacillus amyloliquefaciens B13 TarafındanÜretilen Bakteriyosinin Karakterizasyonu ve Kısmi Saflaştırılması
31Zelal Aksoy , Metin DığrakMLaktik Asit Bakterisi , İzolasyon , Moleküler tanımlama , Antibiyotik Dirençlilik ,Plazmid İçerikleriKahramanmaraş ve Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen EkşiHamur Örneklerinden Laktik Asit Bakteri İzolasyonu, AntibiyotikDirençliliği, Plazmid İçeriklerinin BelirlenmesiKahramanmaraş ve Yöresinde Geleneksel Olarak Üretilen EkşiHamur Örneklerinden Laktik Asit Bakteri İzolasyonu, AntibiyotikDirençliliği, Plazmid İçeriklerinin Belirlenmesi
32Ardahan Eski , Filiz Özkan Çakıcı , Mustafa Güllü , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMSesamia nonagrioides , Bakteriyal flora , İnsektisidal aktivite , MikrobiyalmücadeleSesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)’in bakteriyalmücadele etmeninin araştırılmasıSesamia nonagrioides (Lepidoptera: Noctuidae)’in bakteriyalmücadele etmeninin araştırılması
33Ali Koçyiğit , Aslı Kaçar , Aslı Özkızılcık , Burcu Çerçi , M. Barış Pazarbaşı , İsmail KarabozMKaradeniz , Marmara Denizi , Ege Denizi , Akdeniz , bakteri , ağır metaldirençliliği , antibiyotik dirençliliğiAntibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren BakterilerinTürkiye Denizel Ortamlarındaki DağılımıAntibiyotik ve Metal Dirençliliği Gösteren BakterilerinTürkiye Denizel Ortamlarındaki Dağılımı
34Lida Mohammad Gholizad , Zihni DemirbağMLobesia botrana , biyolojik kontrol , entomopatojenik bakteri , SerratiamarcescensLobesia botrana (bağ salkım güvesi, Lep.: Tortricidae)’danBakteri İzolasyonu, Karakterizasyonu veZararlı Üzerindeki İnsektisidal EtkileriLobesia botrana (bağ salkım güvesi, Lep.: Tortricidae)’danBakteri İzolasyonu, Karakterizasyonu veZararlı Üzerindeki İnsektisidal Etkileri
35Duygu Özcan , Hüseyin KahramanMPseudomonas aeruginosa , Vitreoscilla Hemoglobini , Bakteriyel hareketlerVitreoscilla Hemoglobin Geni Taşıyan RekombinantPseudomonas aeruginosa’da Bakteriyel HareketVitreoscilla Hemoglobin Geni Taşıyan RekombinantPseudomonas aeruginosa’da Bakteriyel Hareket
36Erhan Sakartepe , Alev Haliki Uztan , Özlem Abacı , Ayşegül YoltaşMyenidoğan , hastane iç hava kalitesi , mikrofungus , bakteriBir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Bakteriyel veMikrofungal İç Hava Kalitesinin BelirlenmesiBir Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinin Bakteriyel veMikrofungal İç Hava Kalitesinin Belirlenmesi
37Selma Sezen , Medine Güllüce , Özlem BarışMKontaminasyon , Bakteri , FAMEsBiyoloji Laboratuvar Çözeltilerinde Kontaminant Bakterilerinİzolasyonu ve KarakterizasyonuBiyoloji Laboratuvar Çözeltilerinde Kontaminant Bakterilerinİzolasyonu ve Karakterizasyonu
38Berşan Ertuğrul , Ahmet Asan , Burhan ŞenMEdirne , yüzme havuzu suyu , total bakteri , koliform bakteri , gram negatifbakteriEdirne İlindeki Üç Farklı Yüzme Havuzunun SularındakiTotal Bakteri, Koliform ve Koliform OlmayanGram Negatif Bakterilerin Kantitatif AnaliziEdirne İlindeki Üç Farklı Yüzme Havuzunun SularındakiTotal Bakteri, Koliform ve Koliform OlmayanGram Negatif Bakterilerin Kantitatif Analizi
39Ayşegül Yoltaş , Mustafa AteşMKütüphane , hava kaynaklı , mikrofungus , bakteri , izolasyonBir Kütüphanenin Bina İçi ve Bina Dışı Havasının ToplamMikrobiyal Kalitesinin ve Mikrofungal Florasının BelirlenmesiBir Kütüphanenin Bina İçi ve Bina Dışı Havasının ToplamMikrobiyal Kalitesinin ve Mikrofungal Florasının Belirlenmesi
40Elif Köksalan , Ferit Can Yazdıç , Fadime TopçalMBGSilaj , Laktik asit bakterileri , PCR , HPLC , MetabolitÇayır Silajından İzole edilen Laktik Asit Bakterilerinin MolekülerTanımlanması ve Metabolit Üretimlerinin İncelenmesiÇayır Silajından İzole edilen Laktik Asit Bakterilerinin MolekülerTanımlanması ve Metabolit Üretimlerinin İncelenmesi
41Ayşegül Özer , Ali Osman Beldüz , Sabriye ÇanakçıMBGLignin , lignin degrede eden bakteri , 16S rRNATrabzon Çevresindeki Petrol ve Petrol Ürünleri BulaşmışTopraklardan Lignin Degrede Eden Bakterilerin İzolasyonu veTür TayiniTrabzon Çevresindeki Petrol ve Petrol Ürünleri BulaşmışTopraklardan Lignin Degrede Eden Bakterilerin İzolasyonu veTür Tayini
42Betül Aydın , Belma AslımBPropiyonik asit bakterileri , bifidobakteriler , bifidobakterilerin gelişiminidüzenleyici etki (BGD) , inülin , prebiyotikPrebiyotiğe Alternatif Propiyonik Asit BakterilerindenElde Edilen Bifidobakterilerin GelişiminiDüzenleyici Moleküllerin Özelliklerinin BelirlenmesiPrebiyotiğe Alternatif Propiyonik Asit BakterilerindenElde Edilen Bifidobakterilerin GelişiminiDüzenleyici Moleküllerin Özelliklerinin Belirlenmesi
43Derya Yanmış , Medine Güllüce , Furkan Orhan , Fikrettin ŞahinBManyezit , Biyoteknolojik cevher zenginleştirme , BakteriDüşük Kalitedeki Manyezit Rezervlerinin BiyoteknolojikYöntemlerle ZenginleştirilmesiDüşük Kalitedeki Manyezit Rezervlerinin BiyoteknolojikYöntemlerle Zenginleştirilmesi
44Filiz Özkana , Ali Sevim , Zihni Demirbağ , İsmail DemirMSpodoptera littoralis , Bakteriyal flora , Mikrobiyal mücadele , Bacillus thuringiensisSpodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in Bakteriyal Mücadele Etmeninin AraştırılmasıSpodoptera littoralis (Lepidoptera: Noctuidae)’in Bakteriyal Mücadele Etmeninin Araştırılması