32 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Metin DIĞRAK , Mehtap ESEN , Nurcan ERBİLMPinus brutia , Pinus nigra ,Pinus pinea , Thuja orientalis , Quercus coccifera ,Cedrus libani , Juniperus oxicedrus , Neriumoleander , Juniperus oxicedrus , Cupressusarizonoica , uçucu yağ , antimikrobiyal aktiviteKahramanmaraş Yöresindeki Bazı OrmanAğaçlarının Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktiviteleriKahramanmaraş Yöresindeki Bazı OrmanAğaçlarının Uçucu Yağlarının AntimikrobiyalAktiviteleri
2Güven ÖZDEMİR , Fethiye Ferda YILMAZ KÖZ ,Zeliha DEMİREL , N Ülkü KARABAYYAVAŞOĞLU , Meltem CONK DALAYMChlorella , uçucu bileşenler ,ekstre , antimikrobiyal aktiviteChlorella sp.’ nin Uçucu Yağı ve EkstrelerininAntimikrobiyal AktivitesiChlorella sp.’ nin Uçucu Yağı ve EkstrelerininAntimikrobiyal Aktivitesi
3Özlem ÖNER , F. Can ÖZKAYA , Özkan GÜBE , Ceyda KULA , Güner EKİZ , BakiYOKEŞ , Ataç UZEL , E. Esin HAMEŞ‐KOCABAŞ , Erdal BEDİRÇB , MDenizel aktinomisetler , Streptomyces , antimikrobiyal aktiviteSÜNGERLERLE İLİŞKİLİ AKTİNOMİSETLER: DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK VE ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİK ÜRETİM POTANSİYELLERİSÜNGERLERLE İLİŞKİLİ AKTİNOMİSETLER: DENİZEL BİYOÇEŞİTLİLİK VE ANTİMİKROBİYAL BİLEŞİK ÜRETİM POTANSİYELLERİ
4Ayhan UlubelenBB , M , MBGAntitümör aktivite , Antimikrobiyal aktivite , BitkiBir Grup Türkiye Nebatı ile Muhtelif Tümör Cinsleri ve Bakteriler Üstüne Yapılan Araştırma ve Kimyasal TetkikleriBir Grup Türkiye Nebatı ile Muhtelif Tümör Cinsleri ve Bakteriler Üstüne Yapılan Araştırma ve Kimyasal Tetkikleri
5Canan TORUN , Servet ÖZCAN , Güler TOPRAK , Cem VURALBBUçucu yağ , antimikrobiyal aktivite , Thymus argaeusThymus argaeus Boiss. & Balansa’un Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal AktivitesiThymus argaeus Boiss. & Balansa’un Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi
6Cem VURAL , Servet ÖZCAN , Güler TOPRAK , Canan TORUNBBOrganik ekstrakt , uçucu yağ , antimikrobiyal aktivite , Thymus sipyleus subsp. rosulansThymus sipyleus Boiss. subsp. rosulans (Borbas) J.Jalas’ın Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal AktivitesiThymus sipyleus Boiss. subsp. rosulans (Borbas) J.Jalas’ın Organik Ekstrakt ve Uçucu Yağlarının Antimikrobiyal Aktivitesi
7Osman SAĞDIÇ , İsmet ÖZTÜRK , Lütfiye EKİCİ , Hasan YETİMBBNar kabuğu , çekirdek , antioksidan ve antimikrobiyal aktiviteNar Çekirdek ve Kabuk Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal ÖzellikleriNar Çekirdek ve Kabuk Ekstraktlarının Antioksidan, Antiradikal ve Antimikrobiyal Özellikleri
8Sevil ALBAYRAK , Ahmet AKSOY , Osman SAĞDIÇBBMentha x piperita , antimikrobiyal aktivite , ekstrakt , uçucu yağTürkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Mentha x piperita Uçucu Yağ ve Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesinin BelirlenmesiTürkiye’de Doğal Yayılış Gösteren Mentha x piperita Uçucu Yağ ve Ekstraktının Antimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
9Fatma Nur ÜNLÜ , Yasemin ACAR , Rabia ARIKAN , Ali ÇELİK , İdris ARSLAN , Nazime MERCANBBTanecetum cadmeum , Uçucu bileşikler , antimikrobiyal aktivite , DenizliTanacetum cadmeum Bitkisinin Uçucu Bileşikleri ve Antimikrobiyal AktivitesiTanacetum cadmeum Bitkisinin Uçucu Bileşikleri ve Antimikrobiyal Aktivitesi
10Nurhüda Karaşin , Nesrin Haşimi , Veysel TolanBİYAntioksidan Aktivite , Antimikrobiyal Aktivite , Total fenol içerik , CynarasyriacaDiyarbakır ve Çevresinde Yetişen Cynara syriaca MetanolEkstresinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin BelirlenmesiDiyarbakır ve Çevresinde Yetişen Cynara syriaca MetanolEkstresinin Bazı Biyolojik Aktivitelerinin Belirlenmesi
11Ebru Şebnem Yılmaz , Yelda Güzel , Mehmet Güzelşemme , Hülya KeskinBİYHatay , halk hekimliği , antioksidan aktivite , antimikrobiyal aktiviteHatay’da Halk Arasında Yara Sağaltıcı Olarak Kullanılan BazıBitkilerin Biyolojik AktiviteleriHatay’da Halk Arasında Yara Sağaltıcı Olarak Kullanılan BazıBitkilerin Biyolojik Aktiviteleri
12Lütfiye Yurtseven , Sevil Albayrak , Abit Yaşar , Ahmet AksoyBİYHeracleum argaeum , Antioksidan aktivite , Antimikrobiyal aktivite , Fenolikmadde , Uçucu yağHeracleum argaeum’un In Vitro Antioksidan ve AntimikrobiyalAktivitelerinin BelirlenmesiHeracleum argaeum’un In Vitro Antioksidan ve AntimikrobiyalAktivitelerinin Belirlenmesi
13Sevil Albayrak , Ahmet Aksoy , Songül Albayrak , Osman SağdıçBİYAntioksidan aktivite , Antimikrobiyal aktivite , Fenolik madde , LamiaceaeBazı Lamiaceae Türlerinin In VitroBiyolojik Aktiviteleri’nin BelirlenmesiBazı Lamiaceae Türlerinin In VitroBiyolojik Aktiviteleri’nin Belirlenmesi
14Kadriye ÖZCAN , Semiha Çetinel-Aksoy , Şaban Orçun KALKAN , Ataç UZEL , Erdal BEDİRBAktinomiset , MIC , antimikrobiyal aktivite , kloramfenikol , Van gölüVan Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve SaflaştırılmasıVan Gölü Sedimentinden İzole Edilen Streptomyces 10CM9Suşundan Kloramfenikol Üretimi ve Saflaştırılması
15Kadir Kınalıoğlu , Sinem Aydın , Özge İlhan , Zeynep YılmazBLiken , Antimikrobiyal Aktivite , Antioksidan Aktivite , Xanthoparmeliastenophylla , Bakteri.Xanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin AraştırılmasıXanthoparmelia stenophylla Likeninin Antimikrobiyal veAntioksidan Özelliklerinin Araştırılması
16Semiha Çetinel Aksoy , Kadriye Özcan , Orçun Kalkan , Ataç UzelBAktinomiset , Antimikrobiyal aktivite , 16S rDNA dizi analizi , Deniz sedimentiEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite TaramasıEge ve Akdeniz Kıyı Sedimentlerindeki Kültüre EdilebilirAktinomiset Çeşitliliği Ve Antimikrobiyal Aktivite Taraması
17Osman Gülnaz , Fatih Matyar , Hojat Gholami , Ayşe Gül Özbilen ,Harun Çakıcı , Şuayip KamaÇBTetrasiklin , Ozon , Kinetik Model , Antimikrobiyal AktiviteTetrasiklin Antibiyotiğinin Ozonolitik DegredasyonuTetrasiklin Antibiyotiğinin Ozonolitik Degredasyonu
18aFüsun Akgül , bRıza Akgül , cTülay Bican SüerdemHÇanakkale , Phaeophyceae , disk difüzyon , antimikrobiyal aktiviteÇanakkale Boğazı’ndaki Bazı Kahverengi AlglerinAntimikrobiyal AktiviteleriÇanakkale Boğazı’ndaki Bazı Kahverengi AlglerinAntimikrobiyal Aktiviteleri
19İsmet Berber , Halil Koç , Cumhur Avşar , Yusuf BayrakcıMButhidae , Iuridae , antimikrobiyal aktivite , akrep zehriBazı Akrep Türlerinden Elde EdilenZehirlerin Antimikrobiyal AktivitesiBazı Akrep Türlerinden Elde EdilenZehirlerin Antimikrobiyal Aktivitesi
20Dilek Dabanlı , Güler Toprak , Handan Şapcı , Cem Vural , Servet ÖzcanMAsteraceae , Echinops orientalis , Antimikrobiyal aktivite , Antioksidan etkiEchinops orientalis Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesiEchinops orientalis Türünün Antimikrobiyal veAntioksidan Aktivitesinin İncelenmesi
21Müge Denizkıranlar , Mustafa AteşMDianthus anatolicus , antimikrobiyal aktivite , disk difüzyon yöntemi , MICDianthus anatolicus Ekstraktlarının Antimikrobiyal AktivitesiDianthus anatolicus Ekstraktlarının Antimikrobiyal Aktivitesi
22Nurcan Erbil , Yusuf Alan , Metin DığrakMTulipa sistenii , Fritillaria imperialis , Antimikrobiyal aktivite , MICTulipa sistenisii (Muş Lalesi) ve Fritillaria imperialis(Ağlayan Gelin)’in Farklı Vejetatif KısımlarınınAntimikrobiyal AktivitesiTulipa sistenisii (Muş Lalesi) ve Fritillaria imperialis(Ağlayan Gelin)’in Farklı Vejetatif KısımlarınınAntimikrobiyal Aktivitesi
23Metin Ertaş , İdris Kaval , Cemil Sadullahoğlu , Kerem Özdemir ,Erdal Öğün , Lütfi Behçet , Ertuğrul OrhanMTıbbi Bitkiler , Antimikrobiyal Aktivite , Mikroorganizma , Hakkari , VanDoğu Anadolu Bölgesinde (Van-Hakkari) Tıbbi Amaçlı KullanılanBazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal AktivitesiDoğu Anadolu Bölgesinde (Van-Hakkari) Tıbbi Amaçlı KullanılanBazı Bitki Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitesi
24Güray Erener , Mehmet Emin Duru , Kamil Işık , Yeliz Genç ,Fadime Özdemir Koçak , Aydın Altop , Salih SarıcaoğluMSığla ağacı , Antimikrobiyal aktivite , MİK , Uçucu yağSığla Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde EdilenUçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin BelirlenmesiSığla Ağacı (Liquidambar orientalis) Yapraklarından Elde EdilenUçucu Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
25Hojjat Gholami , Osman Gülnaz , Fatih Matyar , Ayşegül Özbilen ,Harun Çakıcı , Şuayip Kama , Duran Levent YazbaharMŞifalı Bitkiler , Antimikrobiyal Aktivite , Bitki Uçucu YağlarıBitkisel Kaynaklı Soğukpres ve Su Buharı Destilasyonu ile ÇıkarılanYağların Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin BelirlenmesiBitkisel Kaynaklı Soğukpres ve Su Buharı Destilasyonu ile ÇıkarılanYağların Anti-Bakteriyel Aktivitelerinin Belirlenmesi
26Hatice Nur Halipçi , Metin DığrakMMakrofungus , Ekstrakt , Antimikrobiyal aktiviteBazı Makro Mantar EkstraktlarınınAntimikrobiyal Aktivitelerinin BelirlenmesiBazı Makro Mantar EkstraktlarınınAntimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi
27Leman Elif Bülbül , Ayşe Aydan Kara , İlhami Gülçin , Ebru MeteMİn vitro çalışmalar , Uçucu yağ , Antimikrobiyal aktivite , Antioksidan aktiviteErzurum ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininUçucu Yağlarının Bileşenleri, Antimikrobiyal ve AntioksidanAktivitelerinin BelirlenmesiErzurum ve Çevresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininUçucu Yağlarının Bileşenleri, Antimikrobiyal ve AntioksidanAktivitelerinin Belirlenmesi
28Leman Elif Bülbül , Ayşe Aydan KaraMİn-vitro Calısmalar , Bitki Ekstraktı , Antimikrobiyal Aktivite ,AntioksidanAktiviteTürkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininAntimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesiTürkiye Florasında Doğal Olarak Yetişen Bazı Bitki TürlerininAntimikrobiyal ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi
29Sevil Toroğlu , Dilek Keskin , Cem Vural , Metin Kertmen , Menderes ÇenetMEchinops viscosus DC. subsp. bithynicus (Boiss) Rech. , Echinopsmicrocephalus Sm. , antimikrobiyal aktivite , yaprak , çiçekTürkiye’den Toplanan Echinops viscosus subsp. bithynicus veEchinops microcephalus Bitkilerinin Antimikrobiyal AktiviteleriTürkiye’den Toplanan Echinops viscosus subsp. bithynicus veEchinops microcephalus Bitkilerinin Antimikrobiyal Aktiviteleri
30Duygu Odabaş , Ömer ErtürkMBacillus , insektisidal aktivite , antimikrobiyal aktivite , OrduOrdu İli ve İlçelerinden Toplanan Toprak Numunelerinden Bacillussp. Suşlarının İzolasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin BelirlenmesiOrdu İli ve İlçelerinden Toplanan Toprak Numunelerinden Bacillussp. Suşlarının İzolasyonu ve İnsektisidal Etkilerinin Belirlenmesi
31Perihan Tekerlek , Ömer Çopuroğlu , Recep Kara , Tülay Ezer , Tuba Artan OnatMDicranum scoparium , disk difüzyon , antimikrobiyal aktiviteDicranum scoparium Türünün Disk Difüzyon Yöntemi ileAntimikrobiyal Aktivitesinin BelirlenmesiDicranum scoparium Türünün Disk Difüzyon Yöntemi ileAntimikrobiyal Aktivitesinin Belirlenmesi
32Menderes Çenet , Sevil Toroğlu , Dilek Keskin , Fuat BozokMMelitopalinoloji , Polen analizi , Bal , Antimikrobiyal aktivite , MuğlaMuğla Piyasasında Satılan Bal Örneklerinin Polen Analizi veAntimikrobiyal AktiviteleriMuğla Piyasasında Satılan Bal Örneklerinin Polen Analizi veAntimikrobiyal Aktiviteleri