14 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Reyhan Gül GÜVEN , Annarita POLI , KemalGÜVEN , Barbara NICOLAUSMBakteri izolasyonu ,identifikasyon , 16S rRNA , yağ asitleri ,ekzopolisakkaritlerKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS ÜretimiKös (Bingöl) Sıcak Su Kaplıcasından Bakteriİzolasyonu, İdentifikasyonu ve EPS Üretimi
2Kadriye İNAN , Sabriye ÇANAKÇI , Ali OsmanBELDÜZMGeobacillus , 16S rRNA , recNGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımıGeobacillus Sistematiğinde recN GenininKullanımı
3Tuğba Bal , Ahmet Adıgüzel , Fikrettin Şahin , Medine GüllüceMBakteri izolasyonu , Moleküler karakterizasyon , Manyezit zenginleştirme ,BOX-PCR , 16S rRNA dizisiManyezit Zenginleştirme PotansiyeliOlan Bakterilerin Moleküler KarakterizasyonuManyezit Zenginleştirme PotansiyeliOlan Bakterilerin Moleküler Karakterizasyonu
4Esra Gökçe Gündüzer , Özer Öner , Sema Yiyit , Doğan , Belma AslımMLaktobasil , peynir , API , 16S rRNAGeleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Peynirlerden İzole EdilenLaktobasillerin Tanımlanmasında Moleküler ve BiyokimyasalYöntemlerin KarşılaştırılmasıGeleneksel Yöntemlerle Üretilmiş Peynirlerden İzole EdilenLaktobasillerin Tanımlanmasında Moleküler ve BiyokimyasalYöntemlerin Karşılaştırılması
5Kadriye İnan , Sabriye Çanakçı , Ali Osman BeldüzMGeobacillus , 16s rRNA , HVHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler SistematiğiHV Gen Analizi Yöntemine Göre GeobacillusCinsinin Moleküler Sistematiği
6Ahmet Katı , Hatice Katı , Serpil Uğraş , Hüseyin Yılmaz , İkbal Agah İnceMFındık , Xylosandrus germanus , Xyleborinus saxesenii , 16S rRNAFındık Zararlısı Böceklerden İzole EdilenBakterilerin Moleküler Olarak TanımlanmasıFındık Zararlısı Böceklerden İzole EdilenBakterilerin Moleküler Olarak Tanımlanması
7Aysel Veyisoğlu , Anıl Sazak , Nevzat ŞahinMBGKaradeniz dip sedimenti , 16S rRNA , Aktinobakteriyal biyoçeşitlilikKaradeniz Dip Sedimentinden Aktinobakteria Üyelerinin İzolasyonu,Moleküler ve Kemotaksonomik Yöntemlerle TanımlanmasıKaradeniz Dip Sedimentinden Aktinobakteria Üyelerinin İzolasyonu,Moleküler ve Kemotaksonomik Yöntemlerle Tanımlanması
8Demet Tatar , Kıymet , Güven , Anıl Sazak , Nevzat ŞahinMBGTuz Gölü , Çamaltı Tuzlası , Cihanbeyli Yavşan Tuzlası , 16S rRNA gen , Halofilik AktinomisetTuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler KarakterizasyonuTuz Gölü ve Tuz Havzalarından İzole Edilen Halofilik Aktinomisetlerin Moleküler Karakterizasyonu
9Ali Osman Beldüz , Murat Kaçağan , Sabriye ÇanakcıMBGBuharkent , Termal su , Thermus , 16S rRNABuharkent Termal Sularından yeni Bir Thermus Türünün İzolasyonu ve KarakterizasyonuBuharkent Termal Sularından yeni Bir Thermus Türünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
10Murat Kaçağan , Kadriye İnan , Ali Osman Beldüz , Halil İbrahim Güler , Sabriye ÇanakçıMBGTrabzon tatlı su , Flavobakteri , 16S rRNATrabzon Çevresi Tatlı Su Kaynağından Yeni Bir FlavobacteriumTürünün İzolasyonu ve KarakterizasyonuTrabzon Çevresi Tatlı Su Kaynağından Yeni Bir FlavobacteriumTürünün İzolasyonu ve Karakterizasyonu
11Ayşegül Özer , Ali Osman Beldüz , Sabriye ÇanakçıMBGLignin , lignin degrede eden bakteri , 16S rRNATrabzon Çevresindeki Petrol ve Petrol Ürünleri BulaşmışTopraklardan Lignin Degrede Eden Bakterilerin İzolasyonu veTür TayiniTrabzon Çevresindeki Petrol ve Petrol Ürünleri BulaşmışTopraklardan Lignin Degrede Eden Bakterilerin İzolasyonu veTür Tayini
12Aysel Veyisoğlu , Mustafa Çamaş , Demet Tatar , Anıl Sazak , Demet Çetin , Nevzat ŞahinMBGStreptomyces , 16S rRNA , Polifazik TaksonomiKıbrıs İzolatı Yeni Bir Streptomyces Türünün PolifazikTekniklerle TanımlanmasıKıbrıs İzolatı Yeni Bir Streptomyces Türünün PolifazikTekniklerle Tanımlanması
13Yusuf Bektaş , Gökhan Kalaycı , İsmail AksuPBTürkiye , Diplodus , 16S rRNA , filogenetik , mtDNATürkiye’de Dağılım Gösteren Diplodus Türlerinin Genetik AnaliziTürkiye’de Dağılım Gösteren Diplodus Türlerinin Genetik Analizi
14Fadime Özdemir Koçak , Kamil IşıkMGordonia , Nocardia , Kribbella , Nocardioides , 16S rRNA , rpoB , gyrBBazı Nocardioform İzolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB Gen Dizi Analizleri ile Moleküler SistematiğiBazı Nocardioform İzolatların 16S rRNA, rpoB ve gyrB Gen Dizi Analizleri ile Moleküler Sistematiği