9 Adet Sonuç Listelenmiştir.

Sıra Yazar Konu Başlığı Anahtar Kelime Bildiri PDF
1Cemal SANDALLI , Murat KAÇAĞAN , SabriyeÇANAKCI , Ali Osman BELDÜZMBacillus licheniformis A1 ,ChiB , p-nitrophenyl-N-acetyl-β-D-N-N'-diacetylchitobiose , 4-methylumbelliferyl β-D-N-N'-diacetylchitobiosideBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonuBacillus licheniformis A1 Suşundan TermofilikChiB Geninin Klonlanması, Ekspresyonu veKarekterizasyonu
2Cemal SANDALLI , Ali Osman BELDÜZ , HakanKARAOĞLUMCtp sentetaz , Anoxbacillus ,pGEX-4T-3 , Glutatyon sefarozAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonuAnoxbacillus gonensis G2 Bakterisinin CTPsentetaz (pyrG) Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Purifikasyonu veKarakterizasyonu
3Cemal SANDALLI , Kamalendra SİNG , MukundJ. MODAK , Sabriye ÇANAKÇI , İsmail DEMİR ,Ali Osman BELDÜZMDNA polimeraz I , ZincirUzaklaştırma , Mutasyon ve ddNTPTK4 DNA Polimeraz I Enzimin ZincirUzaklaştırma Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisininMutasyonel AnaliziTK4 DNA Polimeraz I Enzimin ZincirUzaklaştırma Aktivitesi ve ddNTP’ye İlgisininMutasyonel Analizi
4Feyza ÇOLAKOĞLU , Osman Birol ÖZGÜMÜŞ ,Cemal SANDALLI , Şengül ALPAY KARAOĞLUMDeniz suyu , koliform ,integronKaradeniz’den İzole Edilen Antibiyotik DirençliKoliform Bakterilerde İntegron Gen KasetleriKaradeniz’den İzole Edilen Antibiyotik DirençliKoliform Bakterilerde İntegron Gen Kasetleri
5Cemal SANDALLIMAnoxbacillus , Geobacillus ,RAPD ve SCARAnoxbacillus Türleri İçin SCAR MarkırGeliştirmek Üzerine Bir ÇalışmaAnoxbacillus Türleri İçin SCAR MarkırGeliştirmek Üzerine Bir Çalışma
6Cemal SANDALLI , Kamalendra SİNG , MukundJ. MODAK , Sabriye ÇANAKÇI , İsmail DEMİR ,Ali Osman BELDÜZMDNA polimeraz I , KDdNTP ,kpol , KDDNA ve DIG-dUTPGca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri,Fidelity ve DIG-dUTP KullanabilirliğiGca TK4 DNA Polimeraz I: Kinetik Özellikleri,Fidelity ve DIG-dUTP Kullanabilirliği
7Necla Pehlivan , Neslihan Saruhan Güler , Asım Kadıoğlu , Cemal SandallıBBCtenanthe setosa , Askorbat peroksidaz , baz dizin analiziCtenanthe setosa’da (Marantaceae) Askorbat Peroksidaz (APX)Geninin Klonlanması ve Dizin AnaliziCtenanthe setosa’da (Marantaceae) Askorbat Peroksidaz (APX)Geninin Klonlanması ve Dizin Analizi
8Ayşenur Eminoğlu , Cemal SandallıMBGKsilanaz/kitin deasetilaz , Anoxybacillus flavithermus WK1 , biyokimyasal karakterizasyon.Anoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonuAnoxybacillus flavithermus WK1’den Ksilanaz/Kitin deasetilazGeninin Klonlanması, Ekspresyonu, Saflaştırılması ve EnzimatikKarakterizasyonu
9Ayşegül Saral , Serdar Ülker , Hakan Karaoğlu , Cemal Sandallı , Ali Osman BeldüzMBGSitidin 5’-trifosfat sentetaz , Anoxybacillus gonensis G2T , biyokimyasalkarakterizasyon , ekspresyon , klonlamaAnoxybacillus Gonensis G2T CTP Sentetaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Amonyak-Bağımlı CTP SentetazAktivitesinin KarakterizasyonuAnoxybacillus Gonensis G2T CTP Sentetaz Geninin Klonlanması,Ekspresyonu, Saflaştırılması ve Amonyak-Bağımlı CTP SentetazAktivitesinin Karakterizasyonu