Ekoloji ve Çevre Kongresi

10. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi

496 Adet Bildiri Taranmaktadır
Çanakkale
4-7 Ekim 2011

biyolojikongreleri.org

biyolojikongreleri.org biyologların doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendikleri bilimsel toplantılarda sunulan bildiri özetlerinin taranabilir bir veri tabanında birleştirilmesi ve yayınlanmasını amaçlayan bir çalışmadır. Bu proje İnterlab ve Biyologlar Derneği Eskişehir Şubesi’ nin kısmi katkıları ile gerçekleştirilmiştir.
To Top